Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Suhonen, Susanne 
Otsikko:Industry Evolution and Shakeout Mechanisms: The Case of the Internet Service Provider Industry
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 200
Sarjan numero:A-200
Vuosi:2002  Väitöspäivä: 2002-05-24
Aine:Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen
Asiasanat:Cycles; Data communication; Development; Electronic commerce; Internet; Kehitys; Palvelut; Service; Syklit; Tietoliikenne; Verkkokauppa
Kieli:eng
Bibid:278261  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-693-0
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Internet-palveluntarjoaja - toimialan kehitys ja shakeout

KTM Susanne Suhosen väitöskirja "Industry Evolution and Shakeout Mechanisms: The case of the Internet Service Provider Industry" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) perjantaina 24. toukokuuta. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenia-rakennuksen Stora Enso -salissa H324, os. Runeberginkatu 22-24. Vastaväittäjänä toimii professori Thomas Keil (Schulich School of Business, Kanada) ja kustoksena Yrittäjyyden aineen professori Arto Lahti (HKKK).

Evolutionäärisen talousteorian alaan kuuluvassa tutkimuksessa tarkastellaan toimialakehitystä sekä taloustieteen että populaatioekologian näkökulmista. Väitöskirjassa tutkitaan, miten uusien, Internetille rakentuvien toimialojen kehitys eroaa vanhoista toimialoista. Erityisesti tutkimuksessa pyritään selvittämään syitä toimialojen shakeoutiin, s.o. kehitysvaiheeseen, jossa iso osa yrityksistä jättää toimialan joko konkurssin tai fuusion seurauksena. Väitöskirjan empiirinen osio tarkastelee Internet-palveluntarjoajatoimialan kehitystä USA:ssa, Englannissa, Saksassa ja Suomessa.

Tutkimus osoittaa Internetille rakentuvien toimialojen kehityksellä olevan eroavaisuuksia ja erityispiirteitä vanhojen toimialojen kehitykseen verrattuna. Innovaatiot Internet-toimialoilla perustuvat useimmiten ansaintalogiikan muutokseen, kun taas vanhoilla toimialoilla innovaatiomalli on usein tuote- tai prosessilähtöinen. Internet-toimialoilla on havaittavissa myös yritysten erikoistumista ennen toimiala-shakeoutia, mikä usein voi tapahtua aiemmin kuin vanhoilla toimialoilla. Lisäksi tutkimus osoittaa, että rahoituksen määrällä on keskeinen merkitys toimiala-shakeoutin käynnistäjänä. Kuitenkin toimiala-shakeout tulisi nähdä prosessina, jossa on useita osatekijöitä eikä pelkästään yhtä laukaisumekanismia.
Vastaväittäjät:Keil, Thomas
professor
Schulich School of Business, York University, Kanada

Kustos:Lahti, Arto
professori