Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Kuosmanen, Timo 
Otsikko:The Role of Production Assumptions in Data Envelopment Analysis
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 188
Sarjan numero:A-188
Vuosi:2001  Väitöspäivä: 2001-04-06
Aine:Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Asiasanat:Arviointi; Decision making; Econometrics; Effectiveness; Ekonometria; Evaluation; MIS; Operaatioanalyysi; Operational analysis; Production; Päätöksenteko; Tehokkuus; Tuotanto
Kieli:eng
Bibid:267829  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-610-8
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Uusia menetelmiä tuottavuuden ja tehokkuuden mittaamiseen

YTM Timo Kuosmasen väitöskirjaksi aikoma tutkimus "The Role of Production Assumptions in Data Envelopment Analysis" tarkastetaan perjantaina 6.4. 2001 klo 12 alkaen Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennuksen (Runeberginkatu 14 - 16) XEROX-salissa B163. Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien alaan kuuluvan väitöskirjan vastaväittäjinä ovat professori Rolf Färe (Oregon State University) ja professori Niels Christian Petersen (University of Southern Denmark). Kustoksena toimii professori Pekka Korhonen (HKKK).

YTM Timo Kuosmasen väitöskirja tarkastelee tuottavuuden ja tehokkuuden mittaamisen problematiikkaa menetelmätieteiden näkökulmasta. Väitöskirja keskittyy tuottavuus- ja tehokkuusanalyyseissä paljon käytetyn ei-parametrisen Data Envelopment Analysis (DEA) -menetelmän asettamiin tuotantoteknologiaa koskeviin aksiomaattisiin oletuksiin, joita ovat erityisesti tuotantomahdollisuuksien joukon konveksisuus sekä panosten ja tuotosten vapaa hävitettävyys.

Artikkeliväitöskirja koostuu artikkelit yhteen kokoavasta johdanto-osasta sekä viidestä itsenäisestä työstä, joista neljä on tähän mennessä hyväksytty julkaistavaksi arvostetuissa operaatiotutkimuksen ja kansantaloustieteen referoiduissa aikakausjulkaisuissa. Osa artikkeleista on kirjoitettu yhteistyössä Thierry Postin (Erasmus University Rotterdam) ja Laurens Cherchyen (Catholic University of Leuven) kanssa. Artikkeleissa luodaan uusia näkökulmia DEA-menetelmän oletuksiin ja niiden taloustieteelliseen tulkintaan sekä esitetään uusia lievempiin oletuksiin perustuvia menetelmiä. Väitöskirjan keskeisiä teemoja ovat mm. suurtuotannon ja erikoistumisen kautta saavutettavien tuottavuusetujen sekä toisaalta tuotannon ruuhkautumisesta aiheutuvien haittojen huomioiminen tuotantorintamien estimoinnissa sekä epätäydellisen hintainformaation ja hintariskien mallintaminen tehokkuusanalyysissä.
Vastaväittäjät:Färe, Rolf
professori
Oregon State University, USA

Petersen, Nies Christian
professori
Syddansk Universitet, Tanska

Kustos:Korhonen, Pekka
professori