Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Sulamaa, Pekka. 
Otsikko:Essays in deregulated Finnish and Nordic electricity markets
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 191
Sarjan numero:A-191
Vuosi:2001  Väitöspäivä: 2001-05-25
Aine:Kansantaloustiede
Asiasanat:Electricity; Energiatalous; Energy economy; Markets; Markkinat; Sähkö
Kieli:eng
Bibid:268744  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-616-7
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Kilpailulle avautuneet Suomen ja pohjoismaiden sähkömarkkinat

VTL Pekka Sulamaan kansantaloustieteen alan tohtorinväitöskirja "Essays on Deregulated Finnish and Nordic Electricity Markets" tarkastettiin Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) perjantaina 25.5.2001. Vastaväittäjänä toimi professori Einar Hope (Norges Handelshøyskole, Bergen) ja kustoksena professori Pertti Haaparanta (HKKK).

Tutkimuksessa analysoidaan kilpailulle avautuneita Suomen ja Pohjoismaiden sähkömarkkinoita. Tutkimus kvantifioi kilpailun tehokkuusvaikutuksia sähkön hinnoitteluun ja tuotantoon. Tutkimuksessa analysoidaan sähkön hinnoittelun tehokkuutta numeerisesti ratkaistavien oligopolimallien avulla ja toisaalta mitataan sähkön tuotannon ja jakelun teknistä tehokkuutta ja tuottavuutta ei-parametrisella Data Envelopment Analysis (DEA) -menetelmällä.

Analyysia varten kehitettiin oligopolimalli, jossa suurimmat sähköyhtiöt Suomesta sekä Norjan ja Ruotsin yhdistetyiltä sähkömarkkinoilta (Nordpool) kilpailevat keskenään kahden hinta-alueen markkina-alueella (Suomi ja Norpool). Kilpailun ulottaminen pohjoismaihin näkyi tehokkaampana sähkön hinnoitteluna Suomessa. Malmquist-indeksien avulla laskettu keskimääräinen kokonaistuottavuuden kasvu Suomessa lämpövoimalla tuotetulle sähkölle oli 4,5 prosenttia vuosina 1994-1995 ja 7,1 prosenttia vuosina 1995-1996. Tuottavuuden keskimääräinen kasvu vuosina 1995-1996 oli tilastollisesti merkitsevää 95 prosentin Bootstrap-menetelmällä simuloidun luottamusvälin mukaan.

Suomen jakeluverkkotoiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden analyysit osoittavat, että yhtiöillä on oletuksista riippuen keskimäärin n. 15-20 % panosten vähentämistarve teknisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Tehottomuus ei kuitenkaan riippunut skaalaetujen käyttämättä jättämisestä.
Vastaväittäjät:Hope, Einar
professori
Norges Handelshöyskole, Bergen, Norja

Kustos:Haaparanta, Pertti
professori