Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Välimäki, Tuomas 
Otsikko:Central Bank Tenders : Three Essays on Money Market Liquidity Auctions
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 218
Sarjan numero:A-218
Vuosi:2003  Väitöspäivä: 2003-06-13
Aine:Kansantaloustiede
Asiasanat:Interest; Korko; Likviditeetti; Liquidity; Markets; Markkinat; Monetary policy; Rahapolitiikka
Kieli:eng
Bibid:293093  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-762-7
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Tutkimus likviditeettihuutokauppojen vaikutuksista rahamarkkinoiden tasapainoon

KTM Tuomas Välimäen kansantalouden alaan kuuluva väitöskirja “Central bank tenders: three essays on money market liquidity auctions” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) perjantaina 13.6.2003. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 HKKK:n päärakennuksen (Runeberginkatu 14-16) juhlasalissa B163. Vastaväittäjänä toimii Senior Vice-President, PhD Leonardo Bartolini (Federal Reserve Bank of New York) ja kustoksena professori Pertti Haaparanta (HKKK).

Väitöskirjassa tutkitaan, miten keskuspankin likviditeettihuutokaupoissa käytettävät vaihtoehtoiset huutokauppamenettelyt ja erilaiset likviditeettipolitiikat vaikuttavat rahamarkkinoiden tasapaino-koron ja -likviditeetin määräytymiseen, kun rahapolitiikka pannaan toimeen sellaisella välineistöllä, jota Euroopan keskuspankki (EKP) käyttää.

Väitöskirja koostuu kolmesta itsenäisestä tutkimuksesta. Kahdessa ensimmäisessä tutkimuksessa tarkastellaan rahamarkkinoiden tasapainon määräytymistä ja pankkien tarjouskäyttäytymistä sovellettaessa kiinteäkorkoisia huutokauppoja. Ensimmäisessä tutkimuksessa osoitetaan, että mikäli pankit odottavat keskuspankin muuttavan huutokauppakorkoaan lähitulevaisuudessa, on keskuspankin annettava joko rahamarkkinalikviditeetin vaihdella pankkien korkonäkemyksen mukana tai rahamarkkinakoron poiketa rahapolitiikan ohjauskoron mukaiselta tasolta. Toisen tutkimuksen mukaan pankkien tarjoukset riippuvat ratkaisevasti keskuspankin valitsemasta likviditeettipolitiikasta. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös EKP:n likviditeetinjakopolitiikkaa käytetyn mallin valossa. Saatujen tulosten perusteella EKP näyttäisi pyrkineen vakauttamaan lyhyimmän rahamarkkinakoron ohjauskoron tasolle. Ajoittain pyrkimys tasata likviditeetin määrää kunkin vähimmäisvarantojen pitoperiodin kuluessa vaikuttaisi kuitenkin ohittaneen korkotavoitteen.

Kolmannessa tutkimuksessa mallinnetaan rahamarkkinoiden tasapaino sekä analysoidaan pankkien tarjoustentekoa keskuspankin toteuttaessa operaationsa vaihtuvakorkoisina huutokauppoina. Tässä mallissa likviditeetti määräytyy siten, että keskuspankki minimoi tappiotaan, joka koostuu koron ja likviditeetin poikkeamista niille määritellyiltä tavoitetasoilta. Tutkimuksessa tarkastellaan myös EKP:n kokemuksia vaihtuvakorkoisista huutokaupoista. Niiden pohjalta EKP näyttäisi vaihtuvakorkoisten huutokauppojen likviditeetinjakopäätöksissään painottaneen nimenomaan likviditeetin poikkeamia tavoitetasolta.
Vastaväittäjät:Bartolini, Leonardo
tohtori
Federal Reserve Bank of New York, USA

Kustos:Haaparanta, Pertti
professori