Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Gabrielsson, Peter 
Otsikko:Globalising Internationals : Product Strategies of ICT Companies
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 229
Sarjan numero:A-229
Vuosi:2004  Väitöspäivä: 2004-03-15
Aine:Kansainvälinen liiketoiminta
Elektroninen väitöskirja: » väitöskirja pdf-muodossa   [1170 KB]
Asiasanat:Data communication; Information technology; International companies; Internationalization; Kansainväliset yhtiöt; Kansainvälistyminen; Technology; Teknologia; Tietoliikenne; Tietotekniikka
Kieli:eng
Bibid:301947  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-825-9
Tiivistelmä (eng):The study analyses how product strategies change when ICT equipment manufacturing companies move from the international to the global stage and what factors are expected to explain this development.

Product strategy evolution is described in three dimensions - product platforms, product lines, and individual products - and in terms of three product strategy alternatives developed on the basis of the standardisation degree. They are called the localised, modified, and standardised product strategies.

A theoretical framework and working propositions were constructed by analysing the existing theoretical approaches. The framework developed consists of four explaining blocks: first the macro and industry environment, second the corporate level strategies, third the business level strategies, and finally the internal strategic levers, resources/capabilities and decision-making variables.

In the empirical part, development of the product strategies of five Finnish ICT equipment manufacturers was analysed with the multiple case research method. It was found that the globalising internationals are developing towards more standardised product strategy alternatives, the product assortment is becoming wider and also more advanced product categories are increasingly used, not only goods, but also services, know-how and systems during globalisation. Moreover, global product platforms and horizontal co-operation are increasingly important for ICT companies.

This research will contribute theoretically in a number of areas. The globalisation of international companies has been studied very little and a better understanding of this process is valuable. Also, a detailed analysis of the evolution of the product strategies of globalising internationals in the ICT equipment manufacturing field during globalisation is an important contribution. The research contributes further by developing a theoretical framework and by putting forward a number of propositions explaining this evolution. These are expected to be useful for future research in this area. The managerial contributions stem from the understanding of the available product strategy alternatives and their expected development during the often critical transformation period from international towards global companies.

Finally, the study suggests that the generalizability of the framework and propositions developed herein could be tested in a large international survey in ICT or some other similar field. Moreover, it would be interesting to compare the results of the product strategies of globalising internationals found in this study with research on born globals. In future in addition to products, also channels, brands, pricing and the operation strategies of globalising internationals could be studied. Moreover, a deeper understanding of co-operation with different value network members could bring interesting findings. It would also be interesting to extend the study from the strategic business unit level to the corporate level.
Väitöstiedote:
Globalisoituvien kansainvälisten ICT-yritysten tuotestrategiat

KTL Peter Gabrielssonin kansainvälisen liiketoiminnan alaan kuuluva väitöskirja “Globalising Internationals: Product Strategies of ICT Companies” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa maanantaina 15.3.2004. Tilaisuus alkaa kello 12 päärakennuksen (Runebergintie 14-16) Jenny ja Antti Wihurin rahasto -salissa C-350. Vastaväittäjänä toimii professori John R. Darlin Texas State University – San Marcos yliopistosta USA:sta ja kustoksena toimii professori (emeritus) Reijo Luostarinen.

Tutkimuksen ongelmakenttä liittyy siihen, miten ICT-yritykset (Information and Communication Technoglogy) pienistä, Suomen kaltaisista avoimista maista pystyvät vastaamaan suureen globalisointi-haasteeseen eli miten kehittää ja hallita tuotteita globaalin laajentumisen aikana.

Aiempi kansainvälisen liiketoiminnan tutkimus keskittyy pitkälti kansainvälistymiseen liittyvien prosessien tai jo globaalien yritysten toiminnan ymmärtämiseen, ja sen tutkimuksen kohteena ovat olleet lähinnä kansainväliset toimintamuodot. Sen sijaan jo kansainvälisten yritysten globalisoitumista kotimantereen ulkopuolelle - etenkin tähän liittyviä tuotestrategioita - on tutkittu erittäin vähän. Gabrielssonin tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti tuotestrategioiden muutosta jo kansainvälisten yritysten siirtyessä globaaliin vaiheeseen sekä sitä, mitkä tekijät vaikuttavat tähän kehitykseen.

Tarkastelussa tuotestrategioiden kehitys on kuvattu kolmen ulottuvuuden suhteen: tuotealustojen, tuotelinjojen ja yksittäisten tuotteiden, sekä kolmen globaalin tuotestrategiavaihtoehdon osalta, joita ovat lokalisoitu, modifioitu ja standardisoitu tuotestrategia. Tutkimuksessa tarkastellaan ympäristön ja ICT-alan muutosten sekä yhtymä- ja liiketoimintatason strategioiden ja yritysten sisäisten tekijöiden vaikutusta tuotestrategioihin. Empiirisessä osassa on analysoitu viiden suomalaisen ICT-alan laitevalmistajan kehitystä monitapaustutkimusmetologiaa käyttäen.

Tutkimuksen keskeinen tulos on, että globalisoituvat kansainväliset yritykset kehittyvät kohti standardisoi-dumpia tuotestrategiavaihtoehtoja, ja niiden tuotesortimentti laajenee. Myös enenevässä määrin käytetään fyysisten tuotteiden lisäksi vaativampia tuotekategorioita, kuten palveluja, know-how:ta ja systeemejä globalisoinnin aikana. Myös globaalien tuotealustojen ja horisontaalisen yhteistyön merkitys kasvaa ICT-yrityksillä.

Tutkimuksen arvo perustuu kansainvälisten yritysten globalisoitumisen ja tuotestrategioiden muutoksen syvälliseen ymmärtämiseen. Tutkimus on maailmassa ensimmäisiä, joka tarkastelee tätä muutosta. Teoreettisen viitekehyksen ja hypoteesien arvioidaan olevan arvokkaita tulevaisuuden tutkimukselle. Liikkeenjohdolle tuotestrategiavaihtoehtojen ja muutosten ymmärtäminen on kriittistä siirryttäessä kansainvälisestä globaaliksi yritykseksi.

Jatkotutkimuksen osalta ehdotetaan, että tutkimuksen laajempaa yleistettävyyttä voisi tutkia kansainvälisellä kyselytutkimuksella ICT-alalla tai muilla samantyyppisillä aloilla. Tutkimuksen tuloksia tulisi myös verrata nuoriin yrityksiin, jotka ovat aloittaneet suoraan globaaleilla markkinoilla. Syvällisempi tutkimus yritysten muodostamien verkostojen välisestä yhteistyöstä olisi kiinnostavaa, kuten myös tutkimuksen syventäminen strategisista liiketoimintayksiköistä yhtymätasolle.
Vastaväittäjät:Darling, John R.
professori
Southwest Texas State University, USA

Kustos:Luostarinen, Reijo
professori
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11209