Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Vesala, Jukka 
Otsikko:Technological Transformation and Retail Banking Competition: Implications and Measurement
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 184
Sarjan numero:A-184
Vuosi:2001  Väitöspäivä: 2001-02-26
Aine:Kansantaloustiede
Asiasanat:Banks; Competition; Kilpailu; Monetary policy; Pankit; Rahapolitiikka; Technology; Teknologia
Kieli:eng
Bibid:266392  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-518-7
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Tekninen kehitys ja pankkikilpailu

KTL Jukka Vesalan kansantaloustieteen väitöskirja "Technological Transformation and Retail Banking Competition: Implications and Measurement" tarkastetaan 26.2.2001 klo 12 alkaen HKKK:n päärakennuksen NOKIA-salissa B200. Vastaväittäjinä ovat professori Hannu Salonen Turun yliopistosta ja VTT Vesa Vihriälä Pellervon taloudellisesta tutkimuslaitoksesta. Kustoksena toimii professori Pekka Ilmakunnas HKKK:sta.

Vesala on tutkinut, miten pankkialan jakelu- ja luottotietojen käsittelytekniikan muutokset ja pankkisektorin ulkopuoliset yritykset vaikuttavat pankkikilpailuun. Lisäksi hän on tarkastellut niiden vaikutuksia raha-, sääntely- ja kilpailupolitiikkaan. Euroopan maita koskevassa empiirisessä osassa havaitaan, että pankkikilpailu tyypillisesti lisääntyi sääntelyn purkamisen jälkeen. Voidaan väittää, että liberalisoinnin jälkeen tekninen kehitys on nyt merkittävin kilpailun muutostekijä.

Työssä väitetään, että yleisesti käytetty spatiaalisen kilpailun teoria ei enää sovellu pankkikilpailun luonnehtimiseen ja esitetään uudenlainen kilpailumalli. Tulosten mukaan konttoreiden tai automaattien läheisyys ja määrä tai muut laatutekijät voivat ylläpitää pankkien hinnoitteluvoimaa. Puhelin- ja Internet-pankkitoiminnan leviäminen vähentää näitä kilpailuetuja ja konttorien ja automaattien määrä supistuu. Pankkien yhteistoiminta jakeluverkostoissa pienentää niiden kokoa, mutta ei vahingoita korkokilpailua.

Empiirisen analyysin mukaan pankkien hinnoitteluvoima johtuu Suomen luottomark-kinoilla kokonaan konttoriverkoston tuomista kilpailueduista, ja sitä esiintyy lähinnä kotitalousluotoissa. Talletuksissa pankeilla on todennäköisesti kolluusiota korkojen asetannassa. Hinnoitteluvoima on vähentynyt luotto- ja erityisesti talletusmarkkinoilla teknisen kehityksen mukana. Konttoreiden merkitys on jo olennaisesti vähentynyt.

Työssä osoitetaan, että tekninen kehitys nopeuttaa ja voimistaa rahapoliittisten korkopäätösten vaikutusta pankkien soveltamiin korkoihin. Pankkisektorin ulkopuolisella kilpailulla ja pääomamarkkinoiden kehityksellä on sama vaikutus. Tulokset ovat olennaisia mm. euroalueen rahapolitiikan transmission kannalta. Talletuskorkojen säännöstelyn purku vaikuttaa mallin mukaan siten, että talletuskorkojen liikkeet vaikuttavat yhä vähemmän luottokorkoihin. Luottokorkoja nostavaa vaikutusta ei ole, kuten usein väitetään.
Vastaväittäjät:Salonen, Hannu
professori
Turun yliopisto, Suomi

Kustos:Ilmakunnas, Pekka
professori