Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Svahn, Senja 
Otsikko:Managing in Different Types of Business Nets: Capability Perspective
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 243
Sarjan numero:A-243
Vuosi:2004  Väitöspäivä: 2004-11-12
Aine:Markkinointi
Asiasanat:Business life; Johtaminen; Liike-elämä; Management; Networks; Organisaatio; Organization; Verkostot
Kieli:eng
Bibid:312768  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-887-9
Tiivistelmä (eng):This study focused on managing in different types of business net. It had four objectives. Firstly, it aimed to develop a conceptual framework to categorize different types of business net. The classification scheme was used to provide a number of suggestions in regard to the managerial capabilities that were assumed to be required in managing different type of net. This framework was developed by utilizing primarily three research traditions: Industrial Network Approach, Strategic Value Net Approach and Resource-based View. Secondly, the study examined the validity of the value creation framework through a comparative case study containing the postulated three key ideal types of business net (stable, incremental and emerging). Thirdly, it identified the company level managerial capabilities employed in the case nets. Finally, it analysed and compared the value system characteristics and the managerial capabilities in these different types of net. The empirical part was based on qualitative comparative case analysis and it included ten case examples. The study contained several contributions. Firstly, it proposed the conceptual framework to categorize different types of net. Secondly, it indicated that the value system characteristics identified in the cases provided supportive evidence for the suggested framework. Thirdly, it also revealed examples of such value system characteristics and managerial capabilities that the framework did not originally contain. These results showed that all the case nets were hybrid forms having both characteristics of efficiency and effectiveness, stability, and emergence. The hybrid form refers to the nets having many value system characteristics – not only efficiency or effectiveness, as was assumed based on the literature review. The emphasis of these characteristics seems to fluctuate according to the goal of the net. In addition, in emergence stability and efficiency were more significant than was expected on the basis of the preconceptualization. Fourthly, the study suggested a revised framework with modifications based on the findings of the empirical study. Finally, the study identified different phases in the development of nets in all the studied cases, which emphasized the relevance of the time aspect.
Väitöstiedote:
Erilaisten liiketoimintaverkkojen johtaminen

KTM Senja Svahnin markkinoinnin aineeseen kuuluva väitöskirja “Managing in Different Types of Business Nets: Capability Perspective” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) perjantaina 12.11.2004. Tilaisuus alkaa klo 12 Chydenia-rakennuksen (os. Runeberginkatu 22-24) STORA ENSO -salissa H324. Vastaväittäjänä toimii emeritusprofessori, Dr. Lars-Gunnar Mattsson (Stockholm School of Economics) ja kustoksena professori Kristian Möller (HKKK).

Elämme peruuttamattomasti verkottuvassa taloudessa. Tuotannollisesta yhteistyöstä on edetty tuotekehitysyhteistyöhön ja edelleen uusien teknologioiden ja liiketoimintojen rakentamiseen. Yrityksen kyky toimia osana verkostoja ja muodostaa omia liiketoimintaverkkoja ovat keskeisiä menestymisen edellytyksiä.

Svahnin tutkimus kohdistuu strategisiin liiketoimintaverkkoihin. Ne ovat yritysten muodostamia tavoitteellisia verkko-organisaatioita, joiden päämääränä on aiempaa parempi arvonluonti loppuasiakkaille ja verkon jäsenille.

Tutkimuksen pääteesin mukaan arvontuottamislogiikaltaan erilaiset liiketoimintaverkot edellyttävät erilaista organisointia, johtamismalleja ja liikkeenjohdollista osaamista. Tutkimuksessa kehitettiin käsitteellinen arvontuottamismalli, jonka avulla tunnistettiin kolme liiketoimintaverkkojen perustyyppiä: nykyisen liiketoiminnan tehostamisverkot, liiketoiminnan uudistamisverkot ja täysin uuden liiketoiminnan kehittämisverkot. Näiden rakentamista ja johtamista tutkittiin kvalitatiivisella, kymmenen yritysverkkoa käsittävällä tapaustutkimuksella.

Tutkimuksen tuloksena Svahn selvittää näiden kolmen verkkotyypin rakentamisen ydin- haasteet sekä tunnistaa niiden johtamisen edellyttämät voimavarat ja johtamiskyvykkyydet. Nämä poikkesivat merkittävästi toisistaan vahvaa toiminnallista tehokkuutta tavoittelevissa perusliiketoimintaverkoissa, olemassa olevan liiketoiminnan uudistamisverkoissa ja radikaaleja innovaatioita luovissa kehittämisverkoissa.

Tutkimus auttaa yritysjohtoa arvioimaan oman yrityksensä asemaa ja rooleja arvoverkoissa sekä kehittää yrityksen verkostojohtamiskyvykkyyttä joko keskusyrityksenä tai kumppanina.

Svahnin väitöskirjatutkimus on tärkeä osa Suomen Akatemian LIIKE-ohjelman rahoittamaa ValueNet-tutkimusohjelmaa.
Vastaväittäjät:Mattsson, Lars-Gunnar
professori
Handelshögskolan i Stockholm, Ruotsi

Kustos:Möller, Kristian
professori