Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Karhunen, Jussi 
Otsikko:Essays on Tender Offers and Share Repurchases
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 202
Sarjan numero:A-202
Vuosi:2002  Väitöspäivä: 2002-05-31
Aine:Rahoitus
Asiasanat:Offers; Osakemarkkinat; Osakkeet; Shares; Stock market; Tarjoukset
Kieli:eng
Bibid:279045  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-696-5
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Tutkimuksia yritysten julkisista ostotarjouksista ja omien osakkeiden ostoista

KTM Jussi Karhusen rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja "Essays on tender offers and share repurchases" tarkastetaan perjantaina 31.5.2002 Helsingin kauppakorkeakoulussa. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 Chydenia-rakennuksen Stora Enso -salissa (H324), osoitteessa Runeberginkatu 22-24. Vastaväittäjänä toimii professori Tom Berglund Svenska handelshögskolanista ja kustoksena professori Matti Keloharju Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Väitöskirja käsittelee julkisiin ostotarjouksiin ja omien osakkeiden ostoihin liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksessa käytetään suomalaista aineistoa, jonka erityispiirteiden avulla pyritään saamaan selvyyttä kahteen tutkimuskysymykseen:
1) Mitkä tekijät vaikuttavat sijoittajien myyntikäyttäytymiseen ostotarjouksissa?
2) Mitkä tekijät saavat yritykset ostamaan omia osakkeitaan?

Sijoittajien reagointia ostotarjouksiin selvittävässä tutkimuksessa havaitaan, että sijoittajien myyntihalukkuus kasvaa realisoitavissa olevan voiton myötä, mikä kielii epärationaalisesta käyttäytymisestä verotuksen suhteen. Lisäksi havaitaan, että ammattimaisimmat sijoittajat myyvät osakkeensa herkimmin, ja että sijoittajan ikä ja sukupuoli vaikuttavat myyntipäätökseen. Kokonaisuutena tulokset osoittavat, että sijoittajien institutionaalinen ja sosioekonominen asema vaikuttavat voimakkaasti sijoituskäyttäytymisen taustalla.

Väitöskirjan omien osakkeiden ostoja tutkivassa osassa havaitaan, että takaisinostovaltuutuksen omaksuneilla yrityksillä on muita listattuja yrityksiä suuremmat kassavirrat, suurempi ulkomaalaisomistus, ja ne käyttävät palkitsemisjärjestelmissään todennäköisemmin optioita. Näillä tekijöillä havaitaan olevan vaikutusta myös siihen, kuinka aktiivisesti valtuutuksia lopulta käytetään hyväksi. Takaisinostoja havaitaan toteutettavan likviditeetin puitteissa useita päiviä kestävinä ohjelmina, mutta todellisten ostojen todetaan jäävän melko vaatimattomiksi suhteessa valtuutusten määrään. Takaisinosto-ohjelmien ilmoituksilla havaitaan olevan myös pieni positiivinen vaikutus osakekursseihin.
Vastaväittäjät:Berglund, Tom
professori
Svenska Handelshögskolan, Suomi

Kustos:Keloharju, Matti
professori