Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Heiskanen, Pirja. 
Otsikko:On decentralized computation of Pareto-optimal solutions in multi-party negotiations
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 183
Sarjan numero:A-183
Vuosi:2000  Väitöspäivä: 2001-01-19
Aine:Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Asiasanat:Decision making; Matematiikka; Mathematics; Negotiation; Neuvottelut; Optimization; Optimointi; Päätöksenteko
Kieli:eng
Bibid:265241  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-512-8
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Tehokkaiden sopimusvaihtoehtojen hajautetusta laskennasta usean osapuolen neuvotteluissa

TkL Pirja Heiskasen väitöskirja "On decentralized computation of Pareto-optimal solutions in multi-party negotiations" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 19. tammikuuta 2001. Väitöstilaisuus pidetään klo 12 Chydenian PWC-salissa G112 (Runeberginkatu 22 - 24). Vastaväittäjänä toimii professori Hirotaka Nakayama Konan yliopistosta Japanista ja kustoksena professori Seppo Salo Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Heiskanen on kehittänyt analyyttisiä menetelmiä, joilla voidaan helpottaa kaikkia osapuolia hyödyttävien ratkaisujen löytämistä neuvottelutilanteessa. Analyyttisten menetelmien käyttö on hyödyllistä, koska kompleksisissa usean osapuolen neuvotteluissa, kuten kansainvälisissä saastepäästöneuvotteluissa, kalastuskiistoissa tai poliittisessa päätöksenteossa, ajaudutaan usein lukkiutuneeseen tilanteeseen, jossa kompromissiratkaisua ei löydetä. Lisäksi käytännön neuvotteluissa mahdollisesti saavutettava kompromissiratkaisu on usein tehoton. Tehottomuudella tarkoitetaan sitä, että olisi mahdollista löytää ratkaisu, joka olisi kaikkien osapuolten mielestä jo saavutettua kompromissiratkaisua parempi.

Väitöskirjassa kehitettyjä menetelmiä voidaan käyttää tehokkaan eli Pareto-optimaalisen sopimusvaihtoehdon hakemiseen neuvottelutilanteelle tyypillisen epätäydellisen informaation tilanteessa. Epätäydellisellä informaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, etteivät neuvottelun osapuolet tunne toistensa arvostuksia. Kehitettyjä menetelmiä voidaan käyttää joko yhden tai usean tehokkaan sopimusvaihtoehdon hakemiseen. Menetelmiä on myös mahdollista käyttää nk. varjoneuvotteluissa, joissa on tarkoituksena ulkopuolisen päätösanalyyttisiä menetelmiä käyttävän välittäjän avulla osoittaa neuvottelujen hyödyllisyys.
Vastaväittäjät:Nakayama, Hirotaka
professori
Konan University, Japani

Kustos:Salo, Seppo
professori