Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Pulkkinen, Pertti 
Otsikko:A stepwise refinement approach to approximating the Pareto surface in nonlinear multiobjective optimisation
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 278
Sarjan numero:A-278
Vuosi:2006  Väitöspäivä: 2006-09-08
Aine:Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Asiasanat:Decision making; Matematiikka; Mathematics; Optimization; Optimointi; Päätöksenteko
Kieli:eng
Bibid:336084  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:952-488-054-7
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
A Stepwise Refinement Approach for Approximating the Pareto Surface in Nonlinear Multiobjective Optimisation (väitös)

Aika: 8.9.2006 12:00
Paikka: Chydenia-rakennuksen (Runeberginkatu 22-24) STORA ENSO -sali

FL Pertti Pulkkisen taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät -aineeseen kuuluva väitöskirja “A Stepwise Refinement Approach to Approximating the Pareto Surface in Nonlinear Multiobjective Optimisation" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 8.9.2006. Vastaväittäjänä toimii professori Murat Köksalan (Middle East Technical University) ja kustoksena professori Pekka Korhonen (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Pulkkisen väitöskirja käsittelee monitavoiteoptimointia ts. päätöksentekoa tilanteessa, jossa on useita keskenään ristiriitaisia kriteereitä. Monitavoiteoptimointiin on kehitetty useita eri menetelmiä, joihin moniin kuitenkin liittyy rajoituksia, jotka liittyvät joko sallittujen ratkaisujen joukkoon, päätöksentekijän arvofunktioon tai molempiin.

Pulkkisen tutkimuksessa esitetään lähestymistapa, jossa monitavoiteoptimointiongelman ratkaisemisen lähtökohtana on ns. utopiaratkaisu eli ratkaisu, joka saavutetaan, kun jokainen kriteerifunktio optimoidaan erikseen. Utopiaratkaisu muodostaa eräänlaisen luonnollisen ylärajan mahdollisten ratkaisujen joukolle. Tätä ylärajaa tiukennetaan hyödyntämällä löydettyjä Pareto-optimaalisia ratkaisuja. Ratkaisuprosessin aikana päätöksentekijä voi keskittyä niihin mahdollisen optimaalisen ratkaisun sisältäviin alueisiin, jotka vaikuttavat mielenkiintoisimmilta. Sallittujen ratkaisujen joukko voi olla millainen tahansa; se voi olla konveksi, ei-konveksi tai jopa epäyhtenäinen. Samoin päätöksentekijän arvofunktiolle menetelmässä suodaan paljon vapauksia; ainoat kriteerit ovat, että päätöksentekijän arvofunktio on jatkuva ja kasvava. Pulkkisen väitöskirjassa esitettyä menetelmää on havainnollistettu soveltamalla sitä ensivakuutusyhtiön jälleenvakuutussuojan valintaan.
Vastaväittäjät:Köksalan, Murat
professori
Middle East Technical University, Turkki

Kustos:Korhonen, Pekka
professori