Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Hilli, Petri 
Otsikko:Riskinhallinta yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoituksessa
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 288
Sarjan numero:A-288
Vuosi:2007  Väitöspäivä: 2007-01-12
Aine:Liikkeenjohdon systeemit
Elektroninen väitöskirja: » väitöskirja pdf-muodossa   [1971 KB]
Asiasanat:Eläkkeet; Employment pensions; Pensions; Private sector; Riskienhallinta; Työeläkkeet; Yksityinen sektori
Kieli:fin
Bibid:340378  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:952-488-085-7
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Aika: 12.1.2007 12:15
Paikka: HSE päärakennus, juhlasali (Runeberginkatu 14-16)

KTM Petri Hillin liikkeenjohdon systeemit -aineeseen kuuluva väitöskirja ”Riskinhallinta yksityisen sektorin työeläkkeiden rahoituksessa” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennuksen juhlasalissa (Runeberginkatu 14–16) perjantaina 12.1.2007 klo 12. Vastaväittäjänä toimii ylijohtaja Tarmo Pukkila Sosiaali- ja terveysministeriöstä ja kustoksena professori Markku Kallio. Tutkimus on osa Suomen Akatemian ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa tutkimusprojektia.

Väitöskirja käsittelee rahoitusriskien hallintaa 1.1.2007 voimaan tulleen Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisessa työeläkejärjestelmässä. Tutkimuksessa on kehitetty riskienhallintamalleja, jotka huomioivat olennaisimmat vakuutus- ja sijoitustoimintaan liittyvät epävarmuustekijät. Malleilla tutkittiin sekä työeläkelaitosten optimaalista sijoitustoimintaa että koko TyEL-järjestelmän käyttäytymistä pitkällä aikavälillä. Kyseessä on ensimmäinen julkinen tutkimus, jossa on keskitytty eläkejärjestelmän riskitekijöiden vaikutuksiin. Riskitekijöiden asianmukainen huomioiminen tuo esille yllättäviäkin seikkoja, joita ei ole aikaisemmin havaittu.

Hallitus esitti 8.6.2006 TyEL-lakiin muutoksia, joiden tavoitteena on alentaa tulevia TyEL-maksuja. Väitöskirjassa esitettyjen laskelmien perusteella hallituksen lakiesityksen mukaisessa järjestelmässä vuoden 2034 TyEL-maksuprosentin mediaani olisi noin 27, kun se nykyjärjestelmässä tulisi olemaan noin 29. Maksuun liittyvä epävarmuus on kuitenkin huomattavan suuri. Esimerkiksi vuoden 2034 TyEL-maksuprosentin 50 %:n luottamusväli on 23–29. Maksuprosentti tulee siis 25 %:n todennäköisyydellä olemaan yli 29.

Kehitettyjä malleja voidaan käyttää myös yksittäisten työeläkelaitosten sijoitussuunnittelussa, missä riskitekijöiden huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää. Väitöskirjassa on tutkittu optimaalisten, riskitekijät huomioivien sijoitusstrategioiden hakemista numeerisen laskennan keinoin. Optimoiduilla strategioilla päästään testien perusteella huomattavasti korkeampiin sijoitustuottoihin ja pienempään konkurssiriskiin kuin suomalaisissa eläkelaitoksissa perinteisesti käytetyillä menetelmillä.
Vastaväittäjät:Pukkila, Tarmo
tohtori
Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomi

Kustos:Kallio, Markku
professori
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11498