Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Sarpola, Sami J. 
Otsikko:Information systems in buyer-supplier collaboration
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 293
Sarjan numero:A-293
Vuosi:2007  Väitöspäivä: 2007-03-02
Aine:Logistiikka
Asiasanat:Asiakkaat; Cooperation; Customers; Information systems; Logistics; Logistiikka; Tietojärjestelmät; Yhteistyö
Kieli:eng
Bibid:341281  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:978-952-488-098-5
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Aika: 2.3.2007 14:15
Paikka: HSE, Chydenia-rakennus (Runeberginkatu 22-24), STORA ENSO -sali

Tietojärjestelmien kehittäminen kaupan ja teollisuuden toimitusketjusuhteissa

KTM Sami Sarpolan logistiikan alaan kuuluva väitöskirja “Information Systems in Buyer-supplier Collaboration” tarkastetaan perjantaina 2.3.2007. Väitöstilaisuus alkaa Helsingin kauppakorkeakoulun Chydenia-rakennuksen STORA ENSO-salissa (H-324) klo 14. Vastaväittäjänä toimii professori Finn Wynstra (Rotterdam School of Management, Erasmus University) ja kustoksena professori Ari P.J. Vepsäläinen (Helsingin kauppakorkeakoulu).
Tänä päivänä korostetaan paljon tietojärjestelmien merkitystä toimitusketjujen hallinnassa ja yritysten välisessä yhteistyössä. Samaan aikaan ymmärrämme kuitenkin varsin huonosti, millä eri tavoin yritykset hyödyntävät
tietojärjestelmiä asiakkaidensa ja toimittajiensa välisen yhteistyönsä tukemisessa. Sami Sarpola pyrkii väitöskirjassaan tarjoamaan vastauksia tähän ongelmakenttään.

Sarpolan väitöskirja koostuu viidestä itsenäisestä tutkimuksesta, joissa käytetty aineisto on kerätty vuosien 2002–2005 aikana toteutetuissa kolmessa erillisessä tutkimushankkeessa. Nämä ovat Tekes-projekti SYSCORE, CYCLOG-Tekes-projektin osana toteutettu IT-integraatiokartoitus sekä teknisen kaupan toimialayhdistysten kanssa toteutettu kyselytutkimus.
Sarpolan väitöskirja tarkastelee erilaisia tapoja, joilla yritykset hyödyntävät tietojärjestelmiä tukemaan yhteistoimintaa toimitusketjukumppaniensa kanssa. Tutkimustulokset osoittavat, että yritysten välillä on tässä suuria eroja. Tutkimuksessa nousi esille erityisesti pienten yritysten rajalliset resurssit, joiden vuoksi ne kohtaavat erityisiä haasteita tietojärjestelmien hyödyntämisessä tähän tarkoitukseen. Väitöskirjan tuloksena kehitettiin useita työkaluja, joiden avulla yritykset voivat arvioida ja suunnitella tietojärjestelmien hyödyntämistä toimitusketjuyhteistyössä. Tulokset ovat erityisen kiinnostavia toimittaja- ja asiakassuhteiden kehittämisestä vastuussa oleville henkilöille sekä toimitusketjunhallinnan ja yritystenvälisen yhteistyön ratkaisuihin keskittyneille konsulteille ja ohjelmistotoimittajille.
Vastaväittäjät:Wynstra, J.Y.F.
professori
RSM Erasmus University, Alankomaat

Kustos:Vepsäläinen, Ari P.J.
professori