Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Huang, Chunyang 
Otsikko:Essays on corporate governance issues in China
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 295
Sarjan numero:A-295
Vuosi:2007  Väitöspäivä: 2007-03-30
Aine:Rahoitus
Elektroninen väitöskirja: » väitöskirja pdf-muodossa   [1171 KB]
Asiasanat:Aasia; Asia; China; Corporate governance; Kiina
Kieli:eng
Bibid:369035  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:978-952-488-106-7
Tiivistelmä (eng):The main objective of this thesis is to contribute to the literature on corporate governance issues associated with concentrated ownership through three interrelated essays. All three essays use data from the Chinese stock markets. One of the unique features of the Chinese stock markets is the concentration of ownership and control rights in the hands of state-owned-enterprises (SOEs), which provides opportunities for examining some of the corporate governance issues that have not been addressed in other markets. Taken together, the three essays provide direct systematic evidence showing that ownership concentration is beneficial to minority shareholders, as it can align the interests of large shareholders with those of minority shareholders. In contrast, concentration of control rights can lead to expropriation of minority shareholders by large shareholders, especially when large shareholders have control rights in excess of their cash-flow ownership.

The first essay investigates earnings management behavior of SOEs conducting initial public offerings (IPOs) on the Shenzhen Security Exchange. The results show that the earnings management behavior of IPO firms has a strong link to governmental regulations on IPO pricing. When the pricing system is based on pre-IPO earnings, firms manipulate their earnings in the pre-IPO years. When the pricing system is based on earnings in the IPO year, firms manage their IPO-year earnings. When the pricing system does not link directly to accounting earnings, IPO firms have less incentive to manipulate earnings.

The second essay examines the separation of ownership and control in the Shenzhen Security Exchange and the impacts of such separation on firm performance, related-party lending and cash dividend policy. The results show that the ownership and control of publicly traded firms are highly concentrated in the hands of SOEs. Higher ownership concentration is associated with better firm performance, less related-party lending and more cash dividends. In contrast, greater separation of ownership from control is associated with worse firm performance, more related-party lending and less cash dividends.

The third essay examines related-party transactions between listed firms and their controlling shareholders following reverse mergers on the Shenzhen Security Exchange. The results show that, on average, firms undertaking related-party transactions following reverse mergers earn significantly positive excess returns around the announcement. Most of the positive excess returns are driven by two kinds of transactions: transactions through which the new controlling shareholders bring their main business into the listed firms and transactions through which the new controlling shareholders bail out financially distressed firms.
Väitöstiedote:
Aika: 30.3.2007 12:15
Paikka: HSE Chydenia-rakennuksen STORA ENSO -sali

Kiinalaisissa pörssiyhtiöissä on hallintotavan ongelmia

KTM Chunyang Huangin rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja “Essays on Corporate Governance Issues in China” tarkastetaan perjantaina 30.3.2007. Väitöstilaisuus alkaa Helsingin kauppakorkeakoulun Chydenia-rakennuksen STORA ENSO -salissa (H-324) klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Minna Martikainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja kustoksena ma. professori Sami Torstila Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Chunyang Huangin kolmesta esseestä koostuva väitöstutkimus käsittelee pörssiyhtiöiden hallintotavan ongelmia ympäristössä, jossa omistajuus on keskittynyttä. Kaikissa kolmessa esseessä käsitellään kiinalaista aineistoa. Yksi ainutlaatuinen piirre kiinalaisissa osakemarkkinoissa on pörssiyhtiöiden omistajuuden ja määräämisvallan keskittyminen valtio-omisteisille yrityksille. Kokonaisuutena esseet osoittavat, että omistajuuden keskittyminen voi myös hyödyttää vähemmistöosakkaita tekemällä suuromistajien ja vähemmistöosakkaiden intressit samansuuntaisiksi. Sitä vastoin määräämisvallan keskittäminen voi johtaa siihen, että suuremmat osakkeenomistajat tavoittelevat vastikkeettomia etuuksia ja varallisuudensiirtoja vähemmistöosakkailta, erityisesti kun suurten osakkeenomistajien määräysvalta ylittää kassavirtaomistajuuden.

Ensimmäinen essee tutkii Shenzhenin pörssiin listautuvien valtio-omisteisten yritysten kirjanpidollisen tuloksen ohjailua listautumisannin yhteydessä. Tulokset osoittavat, että näiden yritysten tuloksen ohjailun ja listautumisannin hinnoittelua koskevien valtiollisten säädösten välillä on selvä yhteys. Kun hinnoittelujärjestelmät perustuvat kirjanpidolliseen tulokseen, valtio-omisteiset yritykset manipuloivat tulostaan listautumisannin yhteydessä. Kun hinnoittelujärjestelmä ei liity suoraan tulokseen, on tuloksen manipulointiin valtio-omisteisten yritysten kannalta vähemmän kannustimia.

Toinen essee tarkastelee omistajuuden ja määräysvallan erottamista toisistaan Shenzhenin pörssissä ja eroavaisuuksien vaikutuksia yrityksen tulokseen, lähipiirilainoihin suurimmille osakkeenomistajille ja osinkopolitiikkaan. Tulokset osoittavat, että korkeampi omistajuuden keskittyminen liittyy parempaan yrityksen tulokseen, harvempiin lähipiirilainoihin ja suurempiin osinkoihin. Sitä vastoin omistajuuden ja määräysvallan ollessa enemmän erillään, yrityksen tuloksella on taipumusta laskea, lähipiirilainoilla kasvaa ja osingoilla laskea.

Kolmas essee tarkastelee lähipiiritransaktioita pörssiyhtiöissä, joiden enemmistöosakas on vaihtunut. Tulokset osoittavat, että pörssiyhtiöiden vähemmistöosakkaat voivat myös hyötyä yhtiön transaktioista uusien enemmistöosakkaiden kanssa, erityisesti silloin, kun transaktioiden tarkoitus on siirtää enemmistöosakkaan ydinliiketoimintaa pörssiyhtiöön ja auttaakseen taloudellisesti ahdingossa olevia pörssiyhtiöitä selviytymään.
Vastaväittäjät:Martikainen, Minna
professori
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Suomi

Kustos:Torstila, Sami
professori
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11501