Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Joro, Tarja 
Otsikko:Incorporating Preference Information in Data Enveloment Analysis
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 171
Sarjan numero:A-171
Vuosi:2000  Väitöspäivä: 2000-08-15
Aine:Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Asiasanat:Decision making; Lineaarinen ohjelmointi; Linear programming; Mallit; Models; Päätöksenteko; Research methods; Tutkimusmenetelmät
Kieli:eng
Bibid:260774  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-463-6
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Arvostus- ja preferenssi-informaation sisällyttäminen tehokkuusanalyysiin

KTM Tarja Joron Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät-aineelle tehty väitöskirja "Incorporating Preference Information in Data Envelopment Analysis" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa tiistaina 15. elokuuta 2000. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 päärakennuksen NOKIA-salissa, B200 (os. Runeberginkatu 14-16). Vastaväittäjänä toimii professori Knox Lovell University of New South Walesista ja kustoksena professori Pekka Korhonen Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Tarkastettavassa väitöskirjassa esitellään uusia lähestymistapoja arvostus- ja
preferenssi-informaation sisällyttämiseksi tehokkuuden arviointimenetelmiin,
erityisesti Data Envelopment Analysis -menetelmään.

Talouden laskukausi ja kiristyvä kilpailu ovat läpi 90-luvun johtaneet tarpeeseen tehostaa toimintoja ja analysoida tehokkuutta niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Yksikkö - yritys, toimipiste, osasto tai muu vastaava - joka pystyy tuottamaan samoilla panoksilla enemmän tuotoksia kuin toinen yksikkö on tätä tehokkaampi. Jos nämä yksiköt ovat muutoin vertailukelpoisia, on selvää, että tehottomamman yksikön toimintaa on mahdollista parantaa.

Tehokkuuden arviointimenetelmät katsovat pelkkiä markkamääriä syvemmälle tarkastellen kuinka resurssit - panokset, muunnetaan tuotteiksi ja palveluiksi - tuotoksiksi. Juuri tämä on niiden suosion salaisuus: erityisesti julkisella sektorilla on usein käytännöllisesti tai poliittisesti mahdotonta hinnoitella tuotoksia. Yleisimmät arviointimenetelmät olettavat, että kaikki tuotokset ovat yksikön sidosryhmien kannalta yhtä arvokkaita ja haluttuja. Tämä ei kuitenkaan pidä välttämättä
paikkaansa.

Kirjallisuudessa on esitelty lähestymistapoja analysoida myös tapauksia joissa tuotokset tai panokset ovat sidosryhmille eri arvoisia. Ongelmana on kuitenkin, että tyypillisesti nämä lähestymistavat vaativat ainakin osittaista hintainformaatiota, joka voi olla hankalasti saatavilla. Osittaisen hintainformaation sijaan tässä työssä esiteltävissä lähestymistavoissa preferenssit ja arvostukset sisällytetään analysiin ideaalisen yksikön tai ideaalisen panos-tuotos-rakenteen muodossa.
Vastaväittäjät:Lovell, Knox
professori
University of Georgia, USA

Kustos:Korhonen, Pekka
professori