Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Vihinen, Janne 
Otsikko:Supply and demand perspectives on mobile products and content services
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 311
Sarjan numero:A-311
Vuosi:2007  Väitöspäivä: 2007-11-16
Aine:Tietojärjestelmätiede
Asiasanat:arvot; consumer behaviour; consumers; content industry; games; kuluttajakäyttäytyminen; kuluttajat; mobiilitekniikka; mobile technology; palvelut; pelit; service; sisältötuotanto; values; viihde
Kieli:eng
Bibid:381027  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:978-952-488-168-5
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Matkapuhelimet ovat yksi maailman nopeimmin levinneistä kuluttajatuotteista ja niitä myydään vuosittain enemmän kuin tietokoneita ja henkilöautoja yhteensä. Matkapuhelinpelit ovat osoittautuneet keihäänkärkituotteiksi, joista kuluttajat ovat halukkaita maksamaan ja osalla operaattoreista pelien myynti on jo ylittänyt perinteisten logojen ja soittoäänien myynnin.

Vihinen kartoittaa väitöstutkimuksessaan sekä kuluttajien odotuksia ja vaatimuksia matkapuhelinpeleille että mobiilipelikehittäjien mahdollisia liiketoimintamalleja. Lisäksi työssä on tarkasteltu tekijöitä, jotka vaikuttavat peli-ideoiden valintaan toteutettaviksi tuotteiksi sekä tekijöitä, jotka selittävät peliyritysten menestystä. Tutkimuksessa sekä sovelletaan olemassa olevia teorioita uusiin matkapuhelinpalveluihin että kehitetään menetelmiä, joilla pelikehitystä voidaan tehdä aikaisempaa tehokkaammin. Lisäksi työssä on esitetty menetelmä, jolla pelikehityksen riskejä voidaan kustannustehokkaasti vähentää.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kuluttajat arvostavat laatua, mukana pidettävyyttä sekä hintaa keskeisinä matkapuhelinpelien ominaisuuksina. Pelien heikkouksina kuluttajat pitävät mm. suurta laadun vaihtelua, operaattoreiden asiakaspalvelun puutteita sekä matkapuhelinpelien jälleenmyyntimahdollisuuden puutetta. Pelinkehittäjien näkökulmasta keskeiset valintakriteerit toteutettaville peleille ovat tekninen sopivuus matkapuhelinpeliksi sekä sopivuus tuoteportfolioon ja markkinatilanteeseen.

Lopuksi työssä tarkastellaan pelinkehittäjien mahdollisia liiketoimintamalleja. Näistä kaksi merkittävintä ovat ”Revenue Sharing” -malli ja lisensointimalli. Lisensointimalli oli käytössä yrityksissä, jotka kehittivät erityisesti pelienkehittäjille myytäviä kehitysalustoja tai muita pelien kehitystä helpottavia ja nopeuttavia tuotteita. ”Revenue Sharing” -mallia käyttivät mm. Java-pelien kehittäjät ja operaattoreiden tai portaalien läpi jakelevat mobiilipelikustantajat. Tutkimukseen osallistui useita merkittäviä mobiilipelien kehittäjiä sekä kustantajia, kuten Digital Chocolate (aikaisemmin Sumea), Fathammer, Akumiitti (aikaisemmin WES) ja Mr.Goodliving.
Vastaväittäjät:Hämäläinen, Matti
professori
Teknillinen korkeakoulu, Suomi

Kustos:Tuunainen, Virpi
professori