Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Kauko, Karlo 
Otsikko:The Microeconomics of Innovation: Oligopoly Theoretic Analyses with Applications to Banking and Patenting
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 166
Sarjan numero:A-166
Vuosi:2000  Väitöspäivä: 2000-05-12
Aine:Kansantaloustiede
Asiasanat:Banks; Innovaatiot; Innovation; Oligopolies; Oligopolit; Pankit; Patentit; Patents
Kieli:eng
Bibid:257523  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-442-3
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Innovaatioiden mikrotaloustiede - Oligopoliteoreettisia analyysejä pankkitoiminnasta ja patentoinnista

KTL Karlo Kaukon väitöskirja "The microeconomics of innovation: Oligopoly theoretic analyses with applications to banking and patenting" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennuksen TIETO-salissa, C250 (os. Runeberginkatu 14-16) 12. toukokuuta 2000 klo 12. Kustoksena toimii professori Pekka Ilmakunnas ja vastaväittäjänä professori Johan Willner (Åbo Akademi).

Yritysten innovaatioita on jo pitkään käsitelty taloustieteissä. Peliteorian avulla on 1980-luvun alusta lähtien analysoitu keskittyneillä toimialoilla toimivien yritysten kannustimia investoida tutkimus- ja kehitystoimintaan. Väitöskirjassa analysoidaan tätä metodia käyttäen keskittyneillä toimialoilla toimivien yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Ensimmäiseksi analysoidaan maksuliikennepalveluja tarjoavien pankkien kannustimia kehittää pankkien välistä maksujärjestelmää. Jos maksupalvelut ovat asiakkaille ilmaisia, pankkien kannustimet kehittää järjestelmää ovat usein vinoutuneet. Jos maksupalvelut eivät ole asiakkaalle ilmaisia, vinoumat pankkien kannustimissa ovat vähäisemmät, joskin järjestelmään usein yli-investoidaan. Mallin tulemia verrataan Suomen maksujärjestelmien historiaan, ja tiettyjä yhtäläisyyksiä on havaittavissa.
Toiseksi käsitellään kansallisen hallituksen mahdollisuuksia vaikuttaa ulkomaalaisia syrjivän patenttilainsäädännön avulla kotimaisten yritysten tuotekehitysinvestointeihin. Jos kaksi valtiota soveltaa syrjiviä säädöksiä edistääkseen kotimaisen yrityksen tuotekehitysinvestointeja, säädösten vaikutukset kumoavat helposti toisensa. Jos vain toinen valtioista syrjii ulkomaisia patentinhakijoita, vaikutus on epäselvä.

Kolmanneksi analysoidaan innovaation tehneen yrityksen patentointipäätöstä. Yritys voi monopolisoida keksintönsä joko patentoimalla sen tai pitämällä sen salaisena. Patentointi on ainoa tapa tapauksessa, jossa kilpailija tekee itsenäisesti saman keksinnön. Yritys on siis sitä halukkaampi patentoimaan keksintönsä, mitä enemmän sen kilpailija sijoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaan. Riskiaversiivinen yritys on halukkaampi patentoiman kuin riskineutraali. Malli saa tukea empiirisistä havainnoista.
Vastaväittäjät:Willner, Johan
professori
Åbo Akademi, Suomi

Kustos:Ilmakunnas, Pekka
professori