Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Danford, Gerard L. 
Otsikko:Internationalization: an information-processing perspective : a study of the level of ICT use during internationalization
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 318
Sarjan numero:A-318
Vuosi:2007  Väitöspäivä: 2007-12-21
Aine:Kansainvälinen liiketoiminta
Asiasanat:international companies; internationalization; kansainväliset yhtiöt; kansainvälistyminen; knowledge management; processes; prosessit; tietämyksenhallinta
Kieli:eng
Bibid:382167  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:978-952-488-190-6
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Gerard Danfordin väitöskirja tutkii laajan informaation prosessoinnin kapasiteetin tarvetta ja vaikutuksia yrityksen kansainvälistyessä. Väitöskirjan olettamus on, että informaation hakemisen tavat ja keinot riippuvat kansainvälistymisprosessista. Organisaatioita tutkitaan systeemeinä, joiden tulee tasapainottaa kykynsä prosessoida informaatiota suhteessa niihin vaatimuksiin, jotka juontuvat kansainvälistymisstrategiasta ja kansainvälisestä toimintaympäristöstä.

Danford tutkii väitöskirjassaan kansainvälistymisprosessin eri vaiheita. Informaation prosessoinnin kapasiteettia tutkitaan analysoimalla tieto- ja viestintäteknologian (ICT) käyttöä. Tutkimuksen kohteena oli sähköposti, internet, intranet, extranet, sähköinen tiedonvaihto (EDI) ja yrityksen toiminnanohjausjärjestelmät. Empiirisessä tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia metodeja. ICT:n käyttöä sekä kansainvälistymisen alkuvaiheita (vienti ja tuonti) analysoitiin laajasti regressioanalyysillä. Lisäksi haastateltiin yli 70 suomalaista yritystä tavoitteena selvittää, mitä muotoja ICT:n käyttö saa kansainvälistymisen kehittyneimmissä muodoissa.

Tutkimus vahvisti voimakkaan riippuvuuden asteittaisen kansainvälistymisen ja kasvavan tieto- ja viestintäteknologian käytön välillä. Yritystoiminnan eri funktioiden (markkinointi, rahoitus jne.) välillä oli kuitenkin eroja. Yrityksen koolla ei todettu olevan vaikutusta ICT:n käytön kasvuun. Tieto- ja viestintäteknologian havaittiin nopeuttavan kansainvälistymisprosessia. Lisäksi on selvää, että yritysjohdon tulisi selvittää laajemman informaation prosessoinnin tarvetta yrityksen kansainvälistyessä. Yritysten tulee ottaa huomioon myös funktioiden erilaiset tarpeet informaation prosessoinnille. Lisäksi informaatiointensiivisiä prosesseja tulee arvioida uudelleen ennen kansainvälistymisen alkua ja sen aikana.
Vastaväittäjät:Saarenketo, Sami
professori
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Suomi

Kustos:Seristö, Hannu
professori