Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Fifield, Brett 
Otsikko:A project network : an approach to creating emergent business
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 321
Sarjan numero:A-321
Vuosi:2008  Väitöspäivä: 2008-02-01
Aine:Markkinointi
Asiasanat:business life; henkinen pääoma; intellectual capital; liike-elämä; networks; organisaatio; organization; projects; projektit; systeemit; systems; verkostot
Kieli:eng
Bibid:386421  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:978-952-488-206-4
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Brett Fifieldin väitöstutkimus keskittyy suomalaiseen pienyritykseen, joka on perustamassa liiketoimintaverkostoa kasvattaakseen liiketoimintamahdollisuuksiaan. Fifield tutkii, kuinka projektiverkosto voi olla hyödyllinen väline uuden liiketoiminnan synnyttämisessä. Tutkimus on kahdesta syystä tärkeä Suomessa. Ensiksi pienyrityksillä on merkittävä rooli innovaatioiden luomisessa korkean teknologian sektorilla. Toiseksi kasvavat liiketoimintaverkostot kohtaavat erilaisia haasteita kuin vakiintuneet verkostot ja monet suomalaiset yritykset yrittävät päästä kehittymässä oleville markkinoille tai luoda niitä liiketoimintaverkostoja hyödyntämällä.

Fifield luo tutkimuksessaan strategisen lähestymistavan kasvavien mahdollisuuksien synnyttämiseen osana strategista verkostoa ja toimijoiden tiimiä. Hyödyntäessään projektiverkostoa kasvavan liiketoiminnan luomiseen yritykset pysyvät itsenäisinä, vaikkakin tekevät yhteistyötä luodakseen kilpailuetua sekä projektiverkostolle että sen yksittäisille yrityksille.

Fifieldin tutkimustulokset auttavat yrityksiä ymmärtämään projektiverkostojen roolia ja niiden edellyttämiä investointeja rakennettaessa uusia liiketoimintamalleja ja markkinamahdollisuuksia. Tutkimuksessa analysoidaan verkoston luomisprosessia.
Vastaväittäjät:Gronhaug, Kjell
professori
Norwegian School of Economics, Norja

Kustos:Möller, Kristian
professori