Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Relander, Sami 
Otsikko:Towards approximate reasoning on new software product company success potential estimation : a design science based fuzzy logic expert system
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 323
Sarjan numero:A-323
Vuosi:2008  Väitöspäivä: 2008-03-26
Aine:Tietojärjestelmätiede
Asiasanat:decision making; financing; information technology; menestyminen; ohjelmistot; päätöksenteko; rahoitus; software; success; tietotekniikka
Kieli:eng
Bibid:389545  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:978-952-488-227-9
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Relander käsittelee väitöskirjassaan suomalaisten ohjelmistotuoteyrityksen menestyspotentiaalien estimointia sumealla logiikalla. Väitöskirja pohjautuu laajaan kirjallisuuskatsaukseen, jossa käsitellään erilaisia menestysteorioita ja -malleja viimeisten noin 25 vuoden ajalta. Tämän analyysin perusteella Relander johtaa kahdeksan keskeisintä menestystekijää, jotka näyttävät muodostavan valtaosan menestyksen varianssista.

Tutkimuksen empiirinen osa perustuu 12 haastatteluun, joilla validoidaan aikaisemmin esitetyt kahdeksan menestystekijää. Validointi suoritetaan grounded theory -menetelmällä ja käyttämällä apuna itseohjautuvia karttoja. Haastattelujen lisäksi empiiriseen osaan kuuluu kvantitatiivinen kysely, jolla tutkimuksessa selvitetään sumean logiikan vaatimat parametrit.

Väitöskirjan konkreettisena tuotoksena syntyi ohjelmisto, jolla pääomasijoittajat voivat estimoida mahdollisten sijoituskohteidensa tulevaa menestystä. Ohjelmisto on suunniteltu ja rakennettu design science -suuntauksen periaatteiden mukaisesti ja on koekäytössä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tutkimusta laajennetaan ja syvennetään parhaillaan ja ohjelmiston seuraava versio lanseerataan alkuvuodesta 2009.
Vastaväittäjät:Chatterjee, Samir
professori
Claremont Graduate University, USA

Kustos:Rossi, Matti
professori