Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Mäkelä, Markus M. 
Otsikko:Essays on software product development : a strategic management viewpoint
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 327
Sarjan numero:A-327
Vuosi:2008  Väitöspäivä: 2008-04-08
Aine:Kansainvälinen liiketoiminta
Asiasanat:information technology; ohjelmistot; product development; software; strategia; strategy; tietotekniikka; tuotekehitys
Kieli:eng
Bibid:570914  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:978-952-488-238-5
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Ohjelmistoyrityksen menestymistä selittävät ohjelmistotuotekehityksen dynaamiset kyvykkyydet ja strategiset tyypit

TkT, KTM Markus Mäkelän kansainvälisen liiketoiminnan aineeseen kuuluva väitöskirja "Essays on Software Product Development. A Strategic Management Viewpoint” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa tiistaina 8.4.2008.

Väitöskirjassa tutkitaan ohjelmistotoimialan yritysten tuotekehityksen suoritustasoon vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tutkitaan, kuinka tuotekehityksen suoritustaso vaikuttaa yritysten kokonaisvaltaiseen suoritustasoon. Näitä kysymyksiä tarkastellaan väitöskirjassa strategisen johtamisen näkökulmasta.

Kaksi kyvykkyysorientoitunutta strategisen johtamisen lähestymistä yrityksen suoritustason selittämiseen ovat keskeiset väitöskirjalle: dynaamiset kyvykkyydet ja niin sanotut strategiset tyypit. Näiden lisäksi tietämyksen sulauttamiskapasiteetti organisaatioiden välisessä oppimisessa on tutkimuksen keskeinen teoreettinen näkökulma.

Väitöskirjan tulokset sisältävät tyypittelyn resurssien muodonmuutoksesta, joka seuraa dynaamisten kyvykkyyksien toiminnasta tuotekehityksen piirissä. Lisäksi tulokset valottavat kuinka tuotekehitystietämyksen sulauttamiskapasiteetti vaikuttaa tuotekehityksen suoritustasoon liiketoimintaympäristön vaihtelevissa dynaamisuustasoissa, ja mitkä päätökset ovat asianmukaisia valittaessa yrityksen ohjelmistokehitysmetodeja, hallittaessa innovaatioiden tuottojen tulouttamista ja säilyttämistä yrityksen sisällä, ja hyödynnettäessä sosiaalista pääomaa tuotekehitysprosessissa. Edelleen tulokset valaisevat miten ohjelmistotuotantokyvykkyydet lopulta vaikuttavat yrityksen kokonaissuoritustasoon strategisten sivutekijöiden toiminnan alla.

Mäkelän väitöskirjan tuloksilla on lukuisia laajempia implikaatioita niin jatkotutkimukselle kuin käytännöllekin. Nämä ilmenevät alueilla, joiden risteyskohtaan väitöskirja sijoittuu: tuotekehitys, ohjelmistoprosessi, dynaamiset kyvykkyydet, sulauttamiskapasiteetti, sosiaalinen pääoma, ja yrityksen strategian sopivuus edellisiä koskeviin johtamispäätöksiin.

Lisätietoja:
Väitöstilaisuus alkaa kello 12 Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennuksen juhlasalissa, Runeberginkatu 14–16. Vastaväittäjänä toimii Senior Lecturer, KTT Tuure Tuunanen (The University of Auckland Business School) ja kustoksena professori Henrikki Tikkanen (HSE). Tiedotusvälineiden edustajat voivat tiedustella väitöskirjan ilmaiskappaleita Kiti Sireniltä, puh. 040 353 8167. Väitöskirjoja myy KY-kirjakauppa Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennuksessa, Runeberginkatu 14–16.
Vastaväittäjät:Tuunanen, Tuure
professori
University of Auckland Business School, Uusi-Seelanti

Kustos:Tikkanen, Henrikki
professori