Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Ruotinen, Jukka 
Otsikko:Essays in trade in services : difficulties and possibilities
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 331
Sarjan numero:A-331
Vuosi:2008  Väitöspäivä: 2008-08-28
Aine:Kansantaloustiede
Elektroninen väitöskirja: » väitöskirja pdf-muodossa   [1902 KB]
Asiasanat:health economics; health services; palvelut; service; terveydenhuolto; terveystalous
Kieli:eng
Bibid:395453  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:978-952-488-271-2
Tiivistelmä (eng):This dissertation focuses on the trade in services and examines it from different perspectives to improve the existing knowledge on the matter. Considering trade negotiations, the first two essays handle controversial issues, whereas the third papers's topic enhances countries to promote trade.

In the first theoretical essay, we study liberalization of health services. By liberalization we mean removing restrictions on doctor mobility between two countries. Because of the nonexistence of a useful model, we also receive results from constructing a health service model. The results state that when the government is faced with a minimum treatment requirement, it is also efficient to provide patients a limited amount of treatment by the public sector. In a two-country model, with a minimum treatment requirement, liberalization of health services increases welfare only, if at least one of the countries has a very limited amount of doctors.

In the second essay we use a computable general equilibrium model to first estimate tariff equivalent reactions to exogenous increases in trade in transport services. After that welfare gains from liberalization of these barriers are analyzed. Independent of the assumption how much transport services are increased, the largest decrease of tariff equivalents needed for the corresponding increases are in the sea and air transport services. Vice-versa, this means that liberalization of given tariff equivalents in the other transport service sectors leads to a higher increase in trade than liberalization in the sea and air transport sectors. Judgemental total liberalization of transport, finance, and business services shows a moderate increase in global welfare.

In the last essay, we study empirically trade-related technology spillover effects. The existing literature has focused on spillover e¤ects through trade in goods and FDI-flows. This paper concentrates on services, and shows that spillover gains can be received also with trade in services. Our results show that service flows contribute to total factor productivity in both developed and developing countries. Especially in developing countries the effects of spillovers through services are comparable with spillovers through goods. We find no evidence for indirect spillover benefits through trade in services, but for goods the indirect effects are significant. Our results are consistent with trade theory, and with papers that analyze spillover effects through trade in goods.
Väitöstiedote:
Palvelukauppa lisää taloudellista hyvinvointia tietyin edellytyksin

KTM Jukka Ruotisen kansantaloustieteen aineeseen kuuluva väitöskirja "Essays in Trade in Services: Difficulties and Possibilities” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa torstaina 28. elokuuta.

Ruotinen tarkastelee väitöskirjassaan tavarakauppaa huomattavasti vähemmälle huomiolle jäänyttä palvelukauppaa (n. 20 prosenttia globaalista kaupasta) kattavasti erilaisilla lähestymistavoilla. Tutkimuskohteena ovat ensisijaisesti terveyspalvelut, palvelukaupan vapauttamisesta saatavat taloudelliset hyödyt ja palvelukaupan välitysmekanismi. Väitöskirja koostuu kolmesta tutkimuksesta, joissa on hyödynnetty mm. GTAP:n ja Maailmanpankin tietokantoja.

Tutkimustulosten mukaan terveyspalvelujen vapauttaminen lääkäreiden vapaan liikkumisen muodossa kasvattaa varauksellisesti hyvinvointia. Liikennepalvelujen vapauttaminen puolestaan kasvattaa hyvinvointia maltillisesti, joskin köyhät maat hyötyvät suhteellisesti eniten. Palvelukauppa mahdollistaa myös tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien (t&k) hyötyjen globaalin leviämisen.

Kehittyvät maat hyötyvät suhteessa eniten palvelukaupan vapautumisesta

Ruotisen mallin mukaan terveyspalveluiden osalta maan on optimaalista tarjota sekä julkisia että yksityisiä terveyspalveluita, kun terveyspalvelut rahoitetaan kiinteäsummaisella verolla. Esimerkiksi lääkärien liikkumisen vapauttaminen on kannattavaa jos kaksi maata eroaa toisistaan vain lääkärien määrän suhteen ja ainakin toisessa maassa lääkäreitä on vähän suhteessa potilaiden määrään.

Liikennepalveluiden kaupan esteiden poistamisella voidaan kasvattaa varovasti arvioiden liikennepalveluiden kauppaa noin 80 prosenttia. Laiva- ja lentoliikenteen vapauttamista vastaava kaupan kasvu näyttäisi olevan molempien osalta hyvin samankaltainen. Kokonaisuudessaan palvelukaupan vapauttamisesta saatavat hyödyt osoittautuvat varsin maltillisiksi.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yksi globalisaation positiivinen piirre on sen mahdollistama tiedon leviäminen. Myös palvelukaupan voidaan osoittaa toimivan välitysmekanismina, jonka avulla yhden maan t&k-investointien hyödyt leviävät.
Vastaväittäjät:Honkatukia, Juha
dosentti, VTT
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Suomi

Kustos:Haaparanta, Pertti
professori
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11518