Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Nikko, Tuija. 
Otsikko:Dialogic construction of understanding in cross-border corporate meetings
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X ; 351.
Sarjan numero:A-351
Vuosi:2009  Väitöspäivä: 2009-08-27
Aine:Kansainvälinen yritysviestintä
Elektroninen väitöskirja: » väitöskirja pdf-muodossa   [3608 KB]
Asiasanat:business communication; communication; Finland; international companies; kansainväliset yhtiöt; kielitiede; kokoukset; linguistics; meetings; Ruotsi; Suomi; Sweden; viestintä; yritysviestintä
Kieli:eng
Bibid:458194  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:978-952-488-342-9
Tiivistelmä (eng):This dissertation focuses on understanding in internal meetings of two large Finnish- Swedish cross-border corporations. Drawing on dialogical conceptions of talk-ininteraction, the study addresses two broad research questions: 1) how do the participants of cross-border corporations co-construct shared understanding of the institutional context, and 2) how do the participants achieve shared understanding of each other’s talk. More specifically, it asks: 1) how do the participants construct their shared understanding of the overall structure of the meeting activity, 2) how is understanding constructed locally, as a sequential and responsive process by the participants of the meeting interactions, 3) what institutional orientations do the participants display while constructing shared understanding, and 4) how do the participants of the company internal meetings use some recurring interactional practices, collaborative completions and code-switching, as building blocks of both intersubjectivity and the institutional context. In order to answer the questions, micro-level analyses were carried out on videorecorded authentic meeting talk-in-interactions (9 h 15 min) using the methodological approach of conversation analysis (CA). The findings of the study extend and elaborate the existing knowledge of how workplace meeting interaction is socially organized by the participants themselves. The findings result in four main contributions. Firstly, they elaborate the concept of internal meetings as activity types by demonstrating that the construction of the overall meeting activity is oriented to, by the chair and the participants, as locally negotiable. Secondly, the findings contribute to the micro analytic studies on meeting interaction by displaying how shared understanding, in the sense of intersubjectivity, is locally constructed by the participants through various interactional practices. Thirdly, the findings contribute to the literature of institutional interaction by demonstrating how the institutional context is constructed through the micro level orientations. In particular, the study sheds light on the multifunctional uses of collaborative completions and code-switching in situ. Fourthly, the findings contribute to the literature on professional lingua franca interaction. They lend support to the previous results which demonstrate that the participants orient to aspects of meaning and shared understanding rather than language use. At the same time, they provide new information on the multifunctional use of some interactional practices in professional lingua franca interaction.
Väitöstiedote:
FL Tuija Nikon kansainvälinen yritysviestintä -aineeseen kuuluva väitöskirja “Dialogic construction of understanding in cross-border corporate meetings” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa torstaina 27.8.2009. Väitöskirjan otsikko suomeksi on ”Ymmärryksen dialoginen rakentuminen monikansallisten yritysten kokouksissa”.

Vuorovaikutus sujuu suomalais-ruotsalaisten fuusioyritysten sisäisissä kokouksissa

Väitöskirja käsittelee yhteisen ymmärryksen rakentumista suomalais-ruotsalaisten fuusioyritysten englanniksi käytävissä sisäisissä kokouskeskusteluissa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kokousten vuorovaikutus on sujuvaa, ja osallistujat ymmärtävät toisiaan vaivatta. Tutkimuksen mukaan suomalais-ruotsalaisten yritysten sisäiset kokoukset ovat yhtäältä kurinalaisia ja tavoitteellisia, toisaalta niissä on rento ja yhteistyöhakuinen ilmapiiri. Varsinkin pysyvien tiimien kokouksissa kiinnitetään erityistä huomiota yhteisöllisyyden ja myönteisen ilmapiirin rakentumiseen. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että vieraan kielen käytöstä aiheutuvia ongelmia ei kokouskeskusteluissa juurikaan käsitellä.

Perinteisesti vieraan kielen käyttöä on tutkittu sellaisesta näkökulmasta, että kommunikaatio on lähtökohtaisesti ongelmallista ja johtaa välttämättä väärinymmärryksin. Tässä tutkimuksessa huomio sen sijaan kohdistui sellaisiin vuorovaikutuksen keinoihin, jotka edesauttavat kommunikaation onnistumista kokoustilanteessa. Uutta on myös se, että huomio ei kohdistunut yksittäisten osallistujien puheeseen vaan siihen, miten osallistujat yhdessä rakentavat merkityksiä.

Tutkimuksen aineistona oli Nordean ja Stora Enson sisäisiä kokouskeskusteluja, joissa osanottajina oli sekä yrityksen suomalaisia että ruotsalaisia työntekijöitä. Aineisto kerättiin laajemman Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen yhteydessä Helsingin kauppakorkeakoulussa vuosina 2000–2003. Tutkimuksen menetelmänä käytettiin keskustelunanalyysia. Sen avulla voidaan päästä käsiksi vuorovaikutuksen yksityiskohtiin ja osoittaa konkreettisesti, millaisia seurauksia erilaisilla vuorovaikutuksen käytänteillä on. Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää sekä yritysten sisäisessä koulutuksessa että vieraskielisen viestinnän opetuksessa.
Vastaväittäjät:Svennevig, Artium Jan
professori
University of Oslo, Norja

Kustos:Charles, Marjaliisa
professori
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11529