Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Lindroos, Marko 
Otsikko:Cooperation and Conflicts in High Seas Fisheries
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 172
Sarjan numero:A-172
Vuosi:2000  Väitöspäivä: 2000-08-23
Aine:Kansantaloustiede
Asiasanat:Decision making; Fishing; Kalastus; Organisaatio; Organisaatiotutkimus; Organization; Organization research; Päätöksenteko
Kieli:eng
Bibid:260858  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-469-5
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Yhteistyö ja kiistat avomerikalastuksessa

KTM Marko Lindroosin kansantalouden alaan kuuluva väitöskirja "Cooperation and Conflicts in High Seas Fisheries" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa keskiviikkona elokuun 23. päivänä 2000. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 päärakennuksen NOKIA-salissa B200 (os. Runeberginkatu 14-16). Vastaväittäjänä toimii professori Markku Ollikainen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Matti Pohjola (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Kansainvälisten ympäristösopimusten merkitys on kasvanut sitä mukaa, kun luonnonvarat ja puhdas luonto ovat tulleet suhteelliesti niukemmiksi resursseiksi. Taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset syyt pakottavat valtiot miettimään ratkaisuja ympäristöongelmiin kansainvälisellä tasolla. Kalastuskiistojen ratkaisua etsivät neuvottelut ovat yksi vanhimmista ja tärkeimmistä kansainvälisen ympäristöyhteistyön muodoista.

Tarkastettavassa väitöskirjassa tutkitaan kansainvälisistä kalastussopimuksista saatavien hyötyjen jakoa. Tutkimustulokset osoittavat, että suurempien tai tärkeämpien valtioiden täytyy monesti saada suurempi osuus ylimääräisistä voitoista. Tällaiset sopimukset ovat kuitenkin kestäviä vain tietyissä olosuhteissa. Esimerkiksi epävarmuus tai kalastuslaivastojen tehokkuus voivat aiheuttaa sen, että joillekin valtioille yhteistyö ei ole enää kannattavaa, mikä saattaa olla tuhoisaa sekä ekologisessa että taloudellisessa mielessä. Lisäksi tutkimustulokset osoittavat, että kalastussopimuksia ei monesti suinkaan haluta allekirjoittaa heti, sillä suuret kalastusvaltiot voivat saada suurempia voittoja kalastamalla suurella intensiteetillä ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Kestävien kansainvälisten kalastussopimusten solmiminen vaatii sitä, että ymmärrämme mitkä tekijät ovat yhteistyön esteenä. Väitöskirjan tulokset osoittavat selvästi, että valtioiden välisten yhteenliittymien (koalitioiden) huomioon ottaminen monimutkaistaa kalastusneuvotteluja huomattavasti. Tutkimustulokset osoittavat lisäksi, miten kalastuskiistoja voidaan ratkaista siten, että saadaan aikaan kestävää yhteistyötä.
Vastaväittäjät:Ollikainen, Markku
professori
Helsingin yliopisto, Suomi

Kustos:Pohjola, Matti
professori