Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Vapola, Terhi Johanna. 
Otsikko:Battleship strategy : exploring the management of global innovation constellations in high technology industries
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis, A, ISSN 1237-556X ; 367.
Sarjan numero:A-367
Vuosi:2010  Väitöspäivä: 2010-08-20
Aine:Kansainvälinen liiketoiminta
Asiasanat:cooperation; data communication; information technology; innovaatiot; innovation; johtaminen; management; networks; ohjelmistot; software; technology; teknologia; tietoliikenne; tietotekniikka; verkostot; yhteistyö
Kieli:eng
Bibid:573546  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:978-952-60-1030-4
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
KTM, B.Sc. (EEE) Terhi Johanna Vapolan kansainvälisen liiketoiminnan alaan kuuluva väitöskirja: "Battleship Strategy: Exploring the Management of Global Innovation Constellations in High Technology Industries” tarkastetaan perjantaina 20.8.2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Väitöskirjan otsikko suomeksi on "Taistelualus-strategia: Tutkimusmatkalla globaaleitten innovaatioverkostojen johtamisessa korkean teknologian toimialoilla".

Tutkimuksessa tarkastellaan isojen monikansallisten yhtiöiden sekä pienten vastaperustettujen yritysten yhteistyötä suurissa innovaatioverkostoissa.

Globaalit innovaatioverkostot lisäävät arvoa osallistujayrityksille

Tutkimus osoittaa, että globaalit innovaatioverkostot voivat tarjota yrityksille keinon saada lisätulosta toimialoillaan. Väitöskirjan mukaan isot ja pienet yhtiöt täydentävät kyvykkyyksiltään ja vahvuuksiltaan toisiaan. Tämä komplementtisuus tarjoaa pohjan arvon luomiselle innovaatioyhteistyön kautta.

Toisaalta erilaisten yhtiöiden motivaatiot ja tarpeet yhteistyölle poikkeavat toisistaan, mikä vaatii myös erilaiset lähestymistavat yhteistyön johtamiselle innovaatioverkostoissa.

Start-up -yritys: Valitse partnerisi tarkasti

Kun pienellä yrityksellä on loistava idea, kenelle se sen esittelee? Väitöskirja osoittaa, että pienet ohjelmistoyritykset kokevat houkuttelevimmiksi yhteistyöpartnereiksi ne yhtiöt, jotka voivat tarjota niille nopean keinon kaupallistaa innovaationsa kansainvälisillä markkinoilla.

Tekijät, jotka erityisesti lisäsivät houkuttelevuutta, olivat: Partnerin kyky tarjota liikevaihtoa nopeasti, partnerin kyky tarjota pääsy kansainvälisille markkinoille, partnerin brändin vahvuus ja mahdollisuus hyötyä partnerista referenssinä sekä partnerin kyky tarjota pääsy mukaan teknologisen kehityksen keihäänkärkeen.

Multikansallinen yritys: Johda partneriportfoliotasi tehokkaasti

Suuret yhtiöt voivat hyödyntää suuria innovaatioverkostoja pienten yritysten kanssa. Näiden verkostojen avulla ne saavat omaa tarjontaansa täydentäviä tuotteita ja palveluja markkinoille.

Tutkimus osoittaa, että monikansallisen yhtiön sisäinen strateginen suuntautuminen ohjaa myös yhtiön yritysyhteistyö-portfolioitten johtamista. Sisäisesti globaaliin integraatioon suuntautuneet yhtiöt integroivat myös partnerinsa tiukasti itseensä, kun taas nopeasti paikallisiin tarpeisiin vastaamaan suuntautuneet yhtiöt suosivat heterogeenisyyttä partnereittensa johtamisessa. Yhtiöt, jotka sisäisesti yhdistävät sekä tiukan integroinnin että reagointikyvyn paikallisiin tarpeisiin, pystyvät myös hyödyntämään nämä vastakkaiset johtamisperiaatteet partnereittensa kanssa. Näistä malleista viimeksi mainittu toimii parhaiten innovaatioverkostojen johtamisessa.

Lisätietoja:
Väitöstilaisuus alkaa 20.8. klo 12 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Chydenia-rakennuksen Stora Enso -salissa H-324 (Runeberginkatu 22–24, Helsinki). Vastaväittäjinä toimii professori V.H. Manek Kirpalani (Bloomsburg University, Pennsylvania ja Concordia University, Montreal). Kustoksena toimii professori Mika Gabrielsson.

Väitöskirja on myynnissä KY-kirjakaupassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun päärakennuksessa, Runeberginkatu 14–16, Helsinki. Tiedotusvälineiden edustajat voivat tiedustella ilmaiskappaleita Kauppakorkeakoulun viestinnästä, puh. (09) 431 38621.

Väittelijän yhteystiedot:
Terhi Johanna (TJ) Vapola, t.j.vapola@gmail.com, puh. 040-80 36 407
Vastaväittäjät:Kirpalani, V.H. (Manek)
professori
Bloomsburg University, USA

Kustos:Gabrielsson, Mika
professori