Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Lintunen, Liisa 
Otsikko:Who is the Winner Enterpreneur? An Epistemological Study of the Schumpeterian Enterpreneur
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 180
Sarjan numero:A-180
Vuosi:2000  Väitöspäivä: 2000-12-08
Aine:Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen
Asiasanat:Companies; Entrepreneurship; Innovaatiot; Innovation; Johtajuus; Kansantaloudelliset koulukunnat; Leadership; Schools of economic thought; Yrittäjyys; Yritykset
Kieli:eng
Bibid:263741  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-498-9
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Kuka on voittajayrittäjä? Tutkimus schumpeteriläisestä yrittäjästä

TTM Liisa Lintusen yrittäjyyden ja pienyritysten johtamisen alaan kuuluva väitöskirja "Who Is the Winner Entrepreneur? An Epistemological Study of the Schumpeterian Entrepreneur" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 8.12.2000. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 päärakennuksen Nokia-salissa (B200). Vastaväittäjänä toimii professori J. Hanns Pichler, The University of Economics and Business Administration, Vienna (Itävalta) ja kustoksena professori Arto Lahti Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Tutkimuksen kohteena on itävaltalaisen Joseph Schumpeterin (1883-1950) yrittäjäkäsite. Tavoitteena oli analysoida Schumpeterin yrittäjäkäsitteen sisältö ja pohtia sen merkitystä tämän päivän tietoyhteiskunnassa. Harvat kirjoittajat ovat oivaltaneet luovan yrittäjän tehtävän ja merkityksen taloudessa ja yhteiskunnan sosiokulttuurisessa kehityksessä kuten Schumpeter. Schumpeterin ajatukset yrittäjyydestä, yrittäjän innovaatiojohtajuudesta, ovat jääneet kirjallisuudessa vähälle huomiolle tai sivuutetuiksi. Schumpeterin innovaatiokäsite (innovation or new combination) on usein esitetty irrotettuna hänen innovaatiojohtajuus (entrepreneurial leadership) käsitteestään. Schumpeter korostaa, että nämä ovat toisistaan erottamattomat. Menestyvän yrittäjän palkkio on innovaatiovoitto (temporary monopoly profit). Lähtökohtana oli Schumpeterin tunnettu ilmaisu 'creative destruction'. Teoreettis-kirjallisen analyysin kautta pyrittiin selvittämään, mitä Schumpeterin 'luova tuho' yrittäjyydessä merkitsee.

Tutkimus koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa kuvataan yrittäjäkäsite Schumpeterin dynaamisen teorian ja taloussosiologian, strategisen johtamisen ja organisaatioteorian asiayhteyksissä. Käsiteanalyysin kohteena olevat kirjoittajat, Schumpeterin lisäksi, ovat Ansoff, Mintzberg ja Hamel & Prahalad. Toisessa osassa muodostetaan metodologinen silta tarkastelemalla metateoreettisia tai tieteenfilosofisia oletuksia yrittäjä- ja yrityskäsitteiden osalta Schumpeterista tietojohtamiseen tai tietoyhteiskuntaan. Kolmas osa on yrittäjäkäsitteiden synteesi.

Tutkimuksessa todettiin erot ko. kirjoittajien metateoreettisissa oletuksissa ja ihmiskäsityksissä; nämä erot voidaan todeta kirjoittajien yrittäjä- ja yrityskäsitteiden merkityssisällöissä. Johtopäätöksinä ehdotetaan, että 1) Schumpeterin luova yrittäjä saattaisi olla osuva kuvaus yrittäjästä/yrityksestä murroksessa tietoyhteiskuntaan, 2) Schumpeterin vision mukaan luova talous (talouden kehitys ja yhteiskunnan sosiokulttuurinen kehitys) on riippuvainen luovien yrittäjien toiminnasta, 3) Schumpeterin dynaaminen teoria, luova, innovoiva yrittäjä ja yritys eivät ole integroituneet vallitsevaan yrityksen teoriaan. Jos Schumpeterin ajatus luovasta yrittäjästä ja yrityksestä dynaamisen talouden toimijana hyväksytään, hänen yrittäjäkäsitteensä edellyttää vastaavasti luovan yrityksen käsitettä ja teoriaa. Tutkimuksen vastaus otsikon kysymykseen 'Kuka on voittajayrittäjä?' on Schumpeteriläinen, luova yrittäjä.
Vastaväittäjät:Pichler, J. Hanns
professori
Wirtschaftsuniversität Wien, Itävalta

Kustos:Lahti, Arto
professori