Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Kauppila, Olli-Pekka. 
Otsikko:Creating ambidexterity through interorganizational partnering
Julkaistu:[Helsinki] : Aalto University, 2011
Ulkoasu:82, [103] s. : kuv. ; 25 cm.
Sarja:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 9/2011
Sarjan numero:9/2011
Vuosi:2011  Väitöspäivä: 2011-02-11
Aine:Organisaatiot ja johtaminen
Laitos:Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Asiasanat:cooperation; innovaatiot; innovation; international companies; kansainväliset yhtiöt; networks; organisaatio; organization; verkostot; yhteistyö
Kieli:eng
Bibid:574195  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:978-952-60-4019-6
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
KTM Olli-Pekka Kauppilan organisaatioiden ja johtamisen aineeseen kuuluva väitöskirja “Creating Ambidexterity through Interorganizational Partnering” tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 11.2.2011. Väitöskirjan otsikko suomeksi on “Samanaikaisen innovatiivisuuden ja tehokkuuden vahvistaminen yritysten yhteistyösuhteilla”.

Kuten esimerkiksi Nokian viimeaikaiset haasteet matkapuhelinmarkkinoilla osoittavat, pitkän aikavälin menestyminen edellyttää kykyä yhteensovittaa uutta luovaa innovatiivisuutta olemassa olevan toiminnan tehokkuuden kanssa. Kykyä samanaikaiseen innovatiivisuuteen ja tehokkuuteen kutsutaan ambidekstriaksi eli molempikätisyydeksi. Kauppila tutkii väitöskirjassaan, miten yritykset voivat vahvistaa molempikätisyyttään kumppanuustoimintansa avulla. Johdanto-osion lisäksi neljästä esseestä koostuva väitöskirja esittää paitsi teoreettisia malleja niin myös sekä määrällisestä että laadullisesta aineistosta tehtyjä empiirisiä löydöksiä. Tulokset tuottavat teoreettisesti uutta tietoa, josta on myös käytännön hyötyä yrityksille niiden pyrkimyksissä saavuttaa samanaikaisesti innovatiivisuutta ja tehokkuutta.

Yritysten kumppanuudet edistävät innovatiivisuuden ja tehokkuuden maksimointia

Tutkimuksen keskeinen havainto on, että ulkoiset kumppanuudet tukevat yritysten molempikätisyyttä eriyttämällä innovatiivisuuteen ja tehokkuuteen liittyviä toimintoja toisistaan ja yritysten perustoiminnoista. Ulkoisten yhteistyösuhteidensa avulla yritys pääsee hyötymään esimerkiksi yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävästä tutkimuksesta, joka ei ole sidottua nykyliiketoiminnan tarpeisiin, mutta josta saattaa kehkeytyä merkittäviä innovaatioita vastaisuudessa. Ulkoiset kumppanuudet mahdollistavat myös olemassa olevan toiminnan tehostamisen. Esimerkiksi valmistusalihankinnan kumppaneita ja jakelijoita hyödyntämällä yritys voi maksimoida toimintansa tehokkuuden.

Yritysten on itse kyettävä tasapainottamaan ristiriitaiset näkemykset

Koska molempikätisyyttä pyritään luomaan yritystasolla, yritysten on ensisijaisesti kyettävä jakamaan huomionsa tasapuolisesti innovaatio- ja tehokkuustoimintojen välillä. Tästä syystä yritysten on kehitettävä organisaatio, joka integroi erityyppisten kumppaneiden osaamisen, edistää vuorottelua innovatiivisuuden ja tehokkuuden välillä ja kestää ristiriitaisten näkemysten painetta. Kauppilan väitöskirjassa keskustellaan yksityiskohtaisesti siitä, miten tällaisia organisaatioita voidaan rakentaa. Lisäksi esitetään kokoavia malleja eri toimijoiden rooleista ja roolien keskinäisestä linkittymisestä molempikätisyyden luomisessa. Kauppila esittää väitöskirjassaan myös, että tietyissä rooleissa toimivien yksittäisten työntekijöiden on kyettävä työssään yhdistämään samanaikainen innovatiivisuus ja tehokkuus. Tähän liittyen väitöskirjassa tarkastellaan molempikätisyyttä myös yksilötasolla.
Vastaväittäjät:Mäkelä, Kristiina
professori
Hanken Svenska handelshögskolan, Suomi

Kustos:Tienari, Janne
professori