Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Kolehmainen, Katja. 
Otsikko:On the interface between strategy and management accounting : four essays
Julkaistu:[Helsinki] : Aalto University, School of Economics, 2012
Ulkoasu:262 s. : kuv. ; 25 cm.
Sarja:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 36/2012
Sarjan numero:36/2012
Vuosi:2012  Väitöspäivä: 2012-04-20
Aine:Laskentatoimi
Laitos:Laskentatoimen laitos
Elektroninen väitöskirja: » väitöskirja pdf-muodossa   [2052 KB]
Asiasanat:accounting; johdon laskentatoimi; laskentatoimi; managerial accounting; strategia; strategy
Kieli:eng
Bibid:608746  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:978-952-60-4564-1
Tiivistelmä (eng):This dissertation focuses on four management practices that lie on the interface between strategy and management accounting. These include management practices related to strategic investment decisions (SIDs), the use of management control systems (MCS) in the strategy formation process, and the use of strategic performance measurement systems (SPMS) and values-based control systems for aligning organisational members’ behaviour with an organisation’s objectives. All four essays included in the dissertation adopt a case study approach. Depending on the particular theoretical objectives of the essays, their more specific case study designs range from a hypothesis testing-oriented multiple case study design, to an inductive, theory discovery-oriented single case study design.

The primary objective of this dissertation is to contribute to the SID, SPMS, MCS and valuesbased control literatures by addressing the research gaps specified in the study. These more focused contributions include, inter alia, proposing a new corporate typology that is developed specifically to explain differences in SID making practices (Essay 1); extending Simons’ (1990) process model of the relationship between strategy and MCS and presenting further clarification to the concept of interactive control system (Essay 2); empirically demonstrating that building and using dynamic SPMSs may require companies to use a combination of management practices that differ considerably from those prevalent for more stable SPMSs (Essay 3); and proposing a new, broader conceptualisation of values-based control that acknowledges that organisational members can engage in desirable values-related behaviour by not only relying on their intrinsic motivation, but also by relying on their perceptions of the benefits related to assuming such behaviour (Essay 4).

While making more focused contributions to these literatures, this study also provides a basis for making general observations about the strategic role of management accounting in contemporary settings. All four essays included in this dissertation provide evidence that the inclusion of qualitative and subjective elements in management accounting could strengthen its strategic role – i.e. help make it more relevant to strategic decision-making and control. The introduction of qualitative and subjective elements can, first of all, facilitate the inclusion of not easily quantifiable factors such as synergies in the analyses of strategic investments. It can also facilitate that subjective, experience-based managerial insights can be drawn upon when making strategic investments or formulating strategies. The inclusion of such elements can also facilitate extending the formal evaluation and incentivisation of organisational members’ behaviour to include strategically critical elements - such as organizational members’ tendency to exhibit desirable values-related behaviours - that would simply not be measurable through purely quantitative means.
Väitöstiedote:
Väitös talousjohdon strategisista käytännöistä

Laadullisten ja subjektiivisten elementtien sisällyttäminen johdon laskentatoimen käytäntöihin vahvistaa johdon laskentatoimen strategista roolia. Näitä elementtejä ovat esimerkiksi yksilön suorituksen arvioinnissa yrityksen strategisista tavoitteista johdetut sanalliset tulostavoitteet tai toivottavaa arvojen mukaista toimintaa kuvaavat arviointiperusteet.

Elementit tekevät johdon laskentatoimesta tärkeämpää strategisen päätöksenteon ja ohjauksen kannalta. Käytännössä tämä näkyy mm. investointiprojektien arvioinnin tai yksilön suorituksen arvioinnin laajentumisena käsittämään myös vaikeasti mitattavia, strategisesti merkittäviä tekijöitä.

Tämä selviää KTM Katja Kolehmaisen väitöskirjatutkimuksesta. Kolehmainen tarkasteli väitöskirjassaan laajasti talousjohdon strategisia käytäntöjä. Tarkastelun kohteena olivat mm. strategisiin investointipäätöksiin sekä organisaation ja yksilön strategiseen tulosmittaukseen liittyvät käytännöt. Väitöskirjan empiirinen aineisto koostui kahdessa johtavassa globaalissa yrityksessä tehdystä case-tutkimuksesta, ja laajemmasta yhdysvaltalaisissa, englantilaisissa ja japanilaisissa yrityksissä kerätystä case-aineistosta.

Käytäntö voi poiketa teoriasta

Kolehmaisen väitöskirjatutkimus osoittaa, että johdon laskentatoimen käytännöt voivat poiketa huomattavasti laskentatoimen oppikirjoissa esitetyistä kuvauksista. Yritysjohtajat voivat esimerkiksi joustaa merkittävästi investointiprojekteille asettamistaan taloudellisista tavoitteista tai jopa manipuloida laskelmia, jotta strategisesti tärkeät investointipäätökset hyväksyttäisiin.

Strategisempi rooli saattaa edellyttää myös käytäntöjen muuttamista. Strategisen tulosmittariston luominen dynaamiseksi voi edellyttää käytäntöjä, jotka eroavat merkittävästi tulosmittaristojen tyypillisistä käytännöistä. Tällaisia eroja voivat olla esimerkiksi yksilötason strategisen tulosmittariston nosto strategian toteuttamisessa keskeiseksi järjestelmäksi ja laadullisten, toivottua toimintaa kuvaavien mittareiden painottaminen yksilön suorituksen arvioinnissa.
Vastaväittäjät:Bisbe, Josep
professori
Universitat Ramon Llull, Espanja

Kustos:Malmi, Teemu
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11557