Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Torstila, Sami 
Otsikko:Essays on Gross Spreads in Initial Public Offerings
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 179
Sarjan numero:A-179
Vuosi:2000  Väitöspäivä: 2000-11-30
Aine:Rahoitus
Asiasanat:Financing markets; Osakemarkkinat; Rahoitusmarkkinat; Stock markets
Kieli:eng
Bibid:263172  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-492-X
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Tutkimuksia listautumisantien järjestelypalkkioista

KTM, OTK Sami Torstilan rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja "Essays on Gross Spreads in Initial Public Offerings" tarkastetaan HKKK:ssa torstaina 30.11.2000. Väitöstilaisuus alkaa klo 12 päärakennuksen XEROX-salissa, B163. Vastaväittäjänä toimii professori Kenneth Högholm Svenska Handelshögskolanista ja kustoksena professori Matti Keloharju Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Väitöskirja tarkastelee listautumisantien järjestelypalkkioita (gross spreads) käyttäen maailmanlaajuista aineistoa vuosilta 1986 1999. Ensimmäiseksi väitöskirja käsittelee listautumisantien järjestelypalkkioiden määrääviä tekijöitä Euroopassa. Erityisenä eurooppalaisena piirteenä havaitaan se, että yksityistämisissä palkkiot ovat merkitsevästi alhaisempia kuin muissa listautumisanneissa. Tuloksena on myös, että listautumisantien palkkiot ovat Euroopassa merkitsevästi alhaisemmalla tasolla kuin Yhdysvalloissa.

Toiseksi väitöskirjassa tutkitaan järjestelypalkkioiden klusteroitumista tietyille vakiotasoille käyttämällä vertailevaa kansainvälistä aineistoa 27 eri maasta. Kysymys on erityisen ajankohtainen Yhdysvalloissa, jossa asiasta on vireillä kilpailuoikeudellinen tutkinta. Tutkimuksessa havaitaan järjestelypalkkioiden klusteroitumista Yhdysvaltain lisäksi useissa maailman maissa, ennen kaikkea Aasiassa. Maakohtaisia määrääviä tekijöitä tarkastellessa selviää, että klusteroituminen on voimakkaampaa alhaisemmilla palkkioiden tasoilla. Havaitaan myös, että palkkioiden klusteroituminen on pikemminkin maa- kuin toimialakohtainen ilmiö.

Kolmanneksi väitöskirjassa tarkastellaan Yhdysvaltain aineistolla järjestelypalkkion jakautumista syndikaatin jäsenille sekä jakosuhteeseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus muodostaa ensimmäisen empiirisen kuvauksen järjestelypalkkion jaosta. Havaitaan, että poikkeamat yleisimmästä, usein standardina pidetystä jakoperusteesta ovat hyvin yleisiä. Annin pääjärjestäjä saa suuremman suhteellisen osuuden syndikaatin palkkioista suurissa anneissa, eikä pienissä, ennalta arvioituna riskialttiimmissa anneissa.
Vastaväittäjät:Högholm, Kenneth
professori
Svenska Handelshögskolan, Suomi

Kustos:Keloharju, Matti
professori