Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Jyrämä, Annukka 
Otsikko:Contemporary Art markets: Structure and Practices. A Study on Art Galleries in Finland, Sweden, France, and Great Britain
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 160
Sarjan numero:A-160
Vuosi:1999  Väitöspäivä: 1999-11-05
Aine:Markkinointi
Asiasanat:Arts; Arts marketing; Kulttuurin markkinointi; Marketing; Markkinointi; Taide
Kieli:eng
Bibid:250909  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-416-4
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Kansainväliset nykytaiteen markkinat - tutkimus taidegallerioista Suomessa, Ruotsissa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa

KTL Annukka Jyrämän tohtorinväitöskirja "Contemporary Art Markets: Structure and Parctices - a study on art galleries in Finland, Sweden, France and Great Britain" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 5.11.1999. Vastaväittäjinä toimivat professori Yves Evrard HEC Pariisista Ranskasta ja professori Päivi Eriksson Tampereen yliopistosta, ja kustoksena professori Liisa Uusitalo. Tilaisuus alkaa HKKK:n päärakennuksen Nokia-salissa B200 (os. Runeberginkatu 14-16) klo 12.

Jyrämän väitöskirjatyö on laaja kuvaus ja analyysi nykytaiteen markkinoista Euroopassa. Työssä tutkitaan taidekentän rakennetta, nykytaidegallerioiden toimintatapoja ja galleristeilta vaadittavia kompetensseja Suomessa, Ruotsissa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa.

Keskeiset tulokset

Nykytaiteen markkinat muodostuvat toimijaverkostoista, joissa sosiaalisten suhteiden merkitys korostuu. Taidemarkkinoilla jopa kansainväliset liikesuhteet perustuvat pikemminkin luottamukseen ja ystävyyteen kuin taloudellisiin tekijöihin. Markkinat jakautuvat alamarkkinoiksi gallerioiden iän ja tunnettuuden sekä eri taidesuuntien mukaan. Suomessa ja Ruotsissa taidemarkkinat ovat vasta kehittymässä eikä niissä voitu havaita selkeää jakoa alamarkkinoihin.

Gallerioiden toimintatavat ja galleristeilta vaadittavat kompetenssit ovat hyvin samankaltaisia eri markkinoilla. Galleristien tärkeimmiksi kompetensseiksi identifioitiin tieto ja tuntemus liiketoiminnasta, erityisesti taidemarkkinoiden tuntemus, tietous taiteesta sekä suhteiden ylläpitämis- ja luomiskyvyt. Kuitenkin kehittyneimmillä markkinoilla, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa, kansainvälisen suhteet ja toiminta korostuivat. Suomalaiset galleriat ovat vain vähän kansainvälistyneet, Ruotsi taas pyrki selkeästi osaksi kansainvälistä taidemaailmaa.

Työn teoreettisena lähtökohtana sovellettiin institutionaalista teoriaa, sosiologista taidemaailma-käsitettä ja verkostolähestymistapaa. Työn empiirinen aineisto perustuu laajalle haastatteluaineistolle, joka koostuu 80:stä galleristien, taiteilijoiden ja muiden taidemaailman henkilöiden haastattelusta.
Vastaväittäjät:Evrard, Yves
professori
Groupe HEC, Ranska

Eriksson, Päivi
professori
Tampereen yliopisto, Suomi

Kustos:Uusitalo, Liisa
professori