Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Kuusi, Osmo 
Otsikko:Expertise in the Future Use of Generic Technologies. Epistemic and Methodological Considerations Concerning Delphi Studies
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 159
Sarjan numero:A-159
Vuosi:1999  Väitöspäivä: 1999-10-08
Aine:Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat:Asiantuntijat; Ennusteet; Forecasts; Innovaatiot; Innovation; Know how; Knowledge; Osaaminen; Research methods; Specialists; Technology; Teknologia; Tieto; Tutkimusmenetelmät
Kieli:eng
Bibid:249074  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-414-8
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Expertise in the Future Use of Generic Technologies - theoretical and methodological considerations concerning Delphi studies

VTK Osmo Kuusen tohtorinväitöskirja "EXPERTISE IN THE FUTURE USE OF GENERIC TECHNOLOGIES - Epistemic and Methodological Considerations Concerning Delphi Studies" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 8.10.1999. Vastaväittäjä toimii tohtori Kerstin Cuhls Fraunhofer Innovaatio- ja Systeemitutkimusinstituutista Saksasta ja kustoksena professori Risto Tainio. Tilaisuus alkaa HKKK:n päärakennuksen Nokia-salissa B200 (os. Runeberginkatu 14-16, 2krs) klo 12.

Väitöskirja arvioi erityisesti 1990-luvulla Japanissa, Saksassa, Englannissa ja Itävallassa tehtyjä laajoja teknologian kehityksen ennakointitutkimuksia. Kansallisten teknologian ennakointihankkeiden menetelmiä ja tuloksia on tarkasteltu tiedon kasvua ja oikeellisuutta korostavalla päätöksentekomallilla.

Malli perustuu ns. yleiseen konsistenssiteoriaan. Tämän teorian ehdotetaan tarjoavan käyttökelpoisen tietoteoreettisen perustan yleensä tulevaisuudentutkimukselle ja erityisesti teknologian kehitystä ennakoiville Delfoi-tutkimuksille. Uusia käsitteellisiä työvälineitä käytetään myös teknologisten Delfoi-tutkimusten asiantuntijaryhmien asiantuntevuuden ja tiedon luovuttamiskäytäntöjen tarkasteluun.

Tutkimuksen empiirisenä tausta-aineistona ovat tekijän kolme Delfoi-tutkimusta. Ne käsittelivät kotitalouksien tietoverkkopalveluja, uutta biotekniikkaa ja uutta materiaalitekniikkaa. Tekijä ehdottaa tutkimustensa pohjalta uutta tapaa tulkita Delfoi-tekniikka ("Argument Delphi).
Vastaväittäjät:Cuhls, Kerstin
Tohtori
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie, Saksa

Kustos:Tainio, Risto
professori