Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Niskanen, Mervi 
Otsikko:Corporate Borrowing Patterns With Bank Equity Ownership
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 156
Sarjan numero:A-156
Vuosi:1999  Väitöspäivä: 1999-08-17
Aine:Rahoitus
Asiasanat:Banks; Companies; Lainat; Loans; Osakkeet; Pankit; Shares; Yritykset
Kieli:eng
Bibid:246651  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-406-7
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Corporate Borrowing Patterns with Bank Equity Ownership

KTL, MBA Mervi Niskasen väitöskirja "Corporate Borrowing Patterns with Bank Equity Ownership" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa tiistaina 17.8.1999. Vastaväittäjänä toimii professori Jouko Ylä-Liedenpohja Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Matti Keloharju Helsingin kauppakorkeakoulusta. Tilaisuus alkaa päärakennuksen Nokia-salissa (os. Runeberginkatu 14-16) klo 12.

Rahoitus-aineen väitöskirja liittyy tutkimussuuntaukseen, jossa pyritään selvittämään pankkisuhteiden ja rahoitusjärjestelmän rakenteen merkitystä yritysten näkökulmasta. Väitöskirjassa tarkastellaan empiirisen havaintoaineiston avulla pankkisuhteen ja erityisesti pankkien osakeomistusten vaikutuksia suomalaisten listautuneiden yritysten rahoituksen saatavuuteen, lainakustannuksiin ja lainojen vakuusvaatimuksiin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ulkopuolista vieraan pääoman ehtoista rahoitusta saavat parhaiten ne yritykset, joiden osakkeista ainakin yksi pankki omistaa merkittävän, joskaan ei määräävään asemaan oikeuttavan osuuden. Nämä samat yritykset saavat myös lainarahoitusta halvemmalla kuin yritykset, joiden osakkeita mikään pankki ei omista. Toisaalta voidaan myös havaita, että aivan pienillä tai määrävän aseman antavilla osakeomistuksilla ei ole samankaltaista vaikutusta.

Vakuuksia puolestaan asettavat vähiten yritykset, joiden osakkeita pankit omistavat merkittävissä määrin. Muiden kuin osakeomistukseen perustuvien pankkisuhteiden osalta havaitaan, että rahoituskustannukset ja vakuusvaatimukset ovat korkeammat sellaisilla yrityksillä, jotka lainaavat useammalta kuin yhdeltä pankilta.

Yhteenvedon omaisesti voitaneen todeta, että parhaimmassa asemassa vieraan pääoman markkinoilla ovat yritykset, joilla on kiinteät ja läheiset pankkisuhteet ja joiden osakkeista ainakin yksi pankki omistaa merkittävän osuuden.
Vastaväittäjät:Ylä-Liedenpohja, Jouko
professori
Tampereen yliopisto, Suomi

Kustos:Keloharju, Matti
professori