Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Seppänen, Harri J. 
Otsikko:Discretionary disclosure and external financing : evidence from a relationship financing environment.
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 161
Sarjan numero:A-161
Vuosi:1999  Väitöspäivä: 1999-11-19
Aine:Laskentatoimi
Asiasanat:Accounting; Balance of books; Financing; Laskentatoimi; Rahoitus; Tilinpäätös
Kieli:eng
Bibid:251456  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-419-9
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Pörssitiedottaminen ja ulkoinen rahoitus pankkikeskeisessä rahoitusjärjestelmässä

KTM Harri J. Seppäsen laskentatoimen alaan kuuluva tohtorinväitöskirja "Discretionary Disclosure and External Financing: Evidence from a Relationship Financing Environment" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa perjantaina 19.11.1999. Tilaisuus alkaa HKKK:n päärakennuksen Jenny ja Antti Wihurin rahasto -salissa (C350) klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Eva Liljeblom Svenska handelshögskolanista ja kustoksena professori Jarmo Leppiniemi Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Tutkimuksessa tarkastellaan empiiristen menetelmien avulla ulkoisten rahoitusjärjestelyjen vaikutusta suomalaisten pörssiyritysten taloudelliseen tiedottamisen vuosina 1990-1992. Tutkimus mittaa ensimmäistä kertaa pankkikeskeiseen ja markkinaperusteiseen rahoitusjärjestelyyn liittyvien tekijöiden vaikutusta erityyppisten taloudellisten tiedotteiden julkaisemiseen, niiden lukumäärään ja ajoitukseen. Erityisesti pankkikeskeisen rahoituksen on väitetty heikentävän yritysten tiedottamista siksi että yrityksillä on mahdollisuus kommunikoida suoraan yrityksen päärahoittajien (esim. pankin) kanssa.

Tutkimustulokset osoittavat, että yritykset pitävät julkista tiedottamista tärkeänä myös pankkikeskeisessä rahoitusjärjestelmässä. Yritysjohdon tiedottamismotiivit voivat kuitenkin vaihdella yrityskohtaisesti. Tarkemmat analyysit osoittavat, että yritysjohto käyttäytyy ikään kuin jatkuvan tiedottamisen piiriin kuuluvien tiedotteiden (esim. erilaiset ennusteet ja pörssitiedotteet) käyttäminen mahdollistaisi osake- ja velkakirja-antien tekemisen sekä alentaisi pääomakustannuksia. Toisaalta yrityksen kuuluminen pankin valtapiiriin näyttäisi heikentävän säännöllisten tiedotteiden, kuten osavuosikatsausten, lukumäärää sekä pidentävän julkaisuviivettä. Tältä osin pankin valtapiiriin kuuluvat yritykset mahdollisesti korvaavat julkisen tiedottamisen yksityisellä tiedottamisella päärahoittajansa kanssa.

Tutkimuksen ehkäpä mielenkiintoisin tulos on kuitenkin ennakko-odotusten vastainen. Tulokset osoittavat, että pankin valtapiiriin kuuluva yritys, joka myös tekee anteja, tiedottaa suhteellisesti paremmin kuin pankin valtapiiriin kuulumaton anteja tekevä yritys. Mahdollinen institutionaalinen selitys havainnolle on se, että pankilla on sekä valta että intressi vaatia oman valtapiirin yrityksiltä riittävää tiedottamista silloin, kun yritykset nostavat pääomia julkisilta pääomamarkkinoilta. Toisin sanoen pankin valtapiiriin kuuluminen olisi voimakkaampi julkista tiedottamista lisäävä voima kuin markkinoiden yrityksen tiedottamiseen kohdistama paine pankkikeskeisessä järjestelmässä.
Vastaväittäjät:Liljeblom, Eva
professori
Svenska Handelshögskolan, Suomi

Kustos:Leppiniemi, Jarmo
professori