Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Laamanen, Tomi 
Otsikko:Essays on Technology Investments and Valuation
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 205
Sarjan numero:A-205
Vuosi:2002  Väitöspäivä: 2002-10-18
Aine:Rahoitus
Asiasanat:Arviointi; Company valuation; Corporate acquisitions; Evaluation; Financing; Investment; Investoinnit; Rahoitus; Research and development; Technology; Teknologia; Tutkimus ja kehitys; Yrityksen arvo; Yrityskaupat
Kieli:eng
Bibid:283623  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-716-3
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Tutkimuksia teknologiainvestoinneista ja arvonmäärityksestä

TkT, KTM Tomi Laamasen rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja "Essays on Technology Investments and Valuation" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) perjantaina 18.10.2002. Väitöstilaisuus alkaa kello 12 päärakennuksen juhlasalissa (XEROX-sali B163), osoitteessa Runeberginkatu 14-16. Vastaväittäjinä toimivat professori Luis Alvarez Turun kauppakorkeakoulusta ja professori Juha-Pekka Kallunki Oulun yliopistosta, sekä kustoksena professori Vesa Puttonen HKKK:sta.

Väitöskirja käsittelee teknologiainvestointeihin ja arvonmääritykseen liittyviä kysymyksiä. Sen ensimmäisessä osiossa tarkastellaan suuryritysten tekemiä teknologiayritysten ostoja Suomeen ja Suomesta aikavälillä 1987-1995. Tutkimuksessa selvitetään ostajayritysten yritysostomotivaatioita ja arvioidaan sen perusteella optioteorian soveltuvuutta ostokohteena olevien teknologiayritysten arvonmääritykseen. Tutkimuksessa selvitetään myös teknologiayritysoston menestykseen vaikuttavia tekijöitä. Keskeisimpänä löydöksenä analyysistä nousee ostavan ja ostetun yrityksen samankaltaisuuden positiivinen yhteys yritysoston onnistumiseen.

Väitöskirjan toisessa osiossa tarkastellaan yhdysvaltalaista yritysostoaineistoa, joka koostuu 488 pörssissä olleen teknologiayrityksen ostosta aikavälillä 1989-1999. Tutkimuksessa tarkastellaan ostajien maksamaan, keskimäärin 36% suuruiseen yritysostopreemioon vaikuttavia tekijöitä. Analyysi osoittaa, että yritysten tuotekehitysinvestointien jakaminen ostoa edeltäneellä markkina-arvolla on positiivisessa yhteydessä ostajan maksaman preemion suuruuteen. Tämä tukee aiemmassa tutkimuksessa esitettyä havaintoa, jonka mukaan markkinat näyttäisivät alihinnoittelevan yritykset, joiden historiallinen osakekehitys on ollut heikko, mutta jotka ovat jatkaneet siitä huolimatta merkittävien tuotekehitysinvestointien tekemistä.

Väitöskirjan kolmannessa osiossa kehitetään matemaattinen menetelmä teknologiaoptioportfolion arvonmääritykseen. Yrityksen kasvuoptiot ovat yleensä monella tavoin toisistaan riippuvaisia. Lisäksi yrityksillä on usein resurssirajoitteita toteuttaa optioitaan. Tämän vuoksi yrityksen kasvuoptioiden arvo ei useinkaan ole yksittäisten kasvuoptioiden summa, vaan teknologiaoptioportfolio on realistisempaa mallintaa optiona parhaaseen, toiseksi parhaaseen, kolmanneksi parhaaseen jne., teknologian mahdollistamaan kasvualueeseen. Kehitetyn arvonmääritysmenetelmän avulla näytetään, että identtisten, riippumattomien kasvuoptioiden tapauksessa yritykselle on löydettävissä optimaalinen kasvuoptioiden määrä suhteessa optioiden toteutuskykyyn.
Vastaväittäjät:Kallunki, Juha-Pekka
professori
Oulun yliopisto, Suomi

Alvarez, Luis
professori
Turun Kauppakorkeakoulu, Suomi

Kustos:Puttonen, Vesa
professori