Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Yritysjuridiikka | 2008
Tutkielman numero: 12015
Ympäristöverot ympäristöpolitiikan välineenä
Tekijä: Lohikko, Tobias
Otsikko: Ympäristöverot ympäristöpolitiikan välineenä
Vuosi: 2008  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; ympäristöpolitiikka; environmental policy; vero-oikeus; fiscal legislation; verotus; taxation
Sivumäärä: 74
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12015.pdf pdf  koko: 530 KB (542314)
Avainsanat: environment; ympäristö; environmental policy; ympäristöpolitiikka; taxation; verotus
Tiivistelmä:
Tutkielman aiheena ovat ympäristöverot ympäristöpolitiikan välineenä. Tutkielmassa analysoidaan alun perin vuonna 1996 käyttöönotettua jäteveroa, vuoden 2008 alusta käyttöönotettua henkilöautojen autoveroa ja ehdotettua henkilöauton ajoneuvoveron perusveroa. Käsiteltävät verot on valittu toisaalta niiden ajankohtaisuuden ja toisaalta niiden käsittelyn mahdollistamien ympäristöverotuksen epäkohtien ja teoreettisten näkökulmien esiintuomisen johdosta.

Tutkielmalla on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on kunkin käsiteltävän veron arviointi ympäristöpolitiikan välineenä. Arviointi on ensisijaisesti oikeustaloustieteellisiä työkaluja hyödyntävää veron teoreettista arviointia, mutta jo käytössä olevien verojen vaikuttavuutta arvioidaan myös muutamien käytettävissä olevien aineistojen pohjalta. Toinen tavoite on suomalaisessa ympäristöverotuksessa tapahtuneen kehityksen arviointi vertailemalla vanhemman jäteveron ja uudempien auto- ja ajoneuvoverojen laadinnassa tehtyjä ratkaisuja.

Luvussa kaksi esitellään lyhyesti kaikki tämänhetkiset suomalaiset ympäristöverot. Lisäksi luvussa esitellään tutkielman noudattama ympäristöverojen tyyppijaottelu, luonnehditaan ympäristöverojen eri tyyppejä lyhyesti ja otetaan kantaa tyyppijaottelujen käyttökelpoisuuteen. Luvussa kolme tarkastellaan verojen käsittelyssä käytettäviä oikeustaloustieteellisiä työkaluja.

Luvussa neljä perehdytään jäteveroon. Käsittely tapahtuu luvun kolme työkaluja hyödyntäen ja siinä kiinnitetään myöhemmin käsiteltävien verojen tapaan huomiota veroperusteeseen, verotasoon, soveltamisalaan ja veron vaikuttavuuteen. Auto- ja ajoneuvoveroista poiketen jäteveron kohdalla luodaan katsaus myös veroon sen alkuperäisen säätämisen jälkeen tehtyihin muutoksiin.

Luvussa viisi tutustutaan henkilöautojen verotukseen. Ensimmäisenä analysoidaan uudistunutta autoveroa ja toisena uudistettavaa ajoneuvoveron perusveroa. Lopuksi pohditaan henkilöautojen autoverotuksen mahdollisia kehityssuuntia.

Luku kuusi keskittyy jäteveron ja henkilöautojen auto- sekä ajoneuvoveron perusveron vertailuun. Luvussa seitsemän esitetään tutkielman pohjalta nousseet päätelmät.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.