Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2009
Tutkielman numero: 12030
Kokouskäytänteiden kehittäminen reflektoinnin avulla
Tekijä: Topi, Hevonoja
Otsikko: Kokouskäytänteiden kehittäminen reflektoinnin avulla
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaation kehittäminen; organizational development; kokoukset; meetings
Sivumäärä: 94
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12030.pdf pdf  koko: 2 MB (1240511)
Avainsanat: Kokouskäytänteet, reflektointi ja kehittäminen.
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida reflektoinnin aiheuttamaa muutosta kokouskäytänteissä. Toisena tavoitteena on kuvata yrityksen kokouskäytänteet kokoustilanteissa. Kolmantena tavoitteena on reflektoinnin käyttö kehitysvälineenä. Tutkimuksen keskeisenä haasteena on kokouskäytänteiden kuvaaminen sekä reflektointiprosessin järjestäminen kokouksissa. Aikaisemman tutkimuksen avulla pyritään luomaan ymmärrys kokouskäytänteiden kuvaamisesta ja reflektointiprosessin järjestämisestä organisaatiossa.

Tutkimustapa

Tutkimuksen tavoitteisiin pyritään vastamaan tapaustutkimuksen ja aikaisemman tutkimuksen kautta. Kohdeyrityksenä tutkimuksessa on Outotec Oyj, joka toimii teknologian kehitys- ja suunnittelualalla kaivos- ja metalliteollisuudessa. Aluksi esitellään kokouskäytänteitä yhteistoiminnallisen oppimisen, kehittävän työntutkimuksen, kommunikaatiotutkimuksen ja tiedon johtamisen kautta. Tämän jälkeen esitellään reflektointiprosessin järjestämistä organisaatiossa. Kokouskäytänteitä kuvataan ennen ja jälkeen reflektointiprosessin. Lopuksi esitetään arvioita kokouskäytänteiden muutoksista ja loppupäätelmät. Keskeisenä tutkimusmenetelmänä on ollut kokouskäytäntöjen havainnointi. Kokoukset videoidaan ja tutkimukseen osallistuneita haastatellaan.

Johtopäätöksiä

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kokouskäytänteissä on tapahtunut osittaisia muutoksia reflektointiprosessin aikana. Pääasiassa kokouskäytänteet olivat pysyneet samana. Tehty tutkimus osoitti, että kokouskäytänteitä voidaan kuvata kokouksen tarkoituksen, valmistautumisen, agendan, keskustelun, päätöksien ja tavoitteiden sekä seurannan näkökulmista. Lisäksi reflektointia voidaan soveltaa organisaatiossa kehitysvälineenä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.