Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen | 2009
Tutkielman numero: 12053
Biojätevirtojen arvoketju ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Savon alueella
Tekijä: Rinne, Timo
Otsikko: Biojätevirtojen arvoketju ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Savon alueella
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen
Asiasanat: yrittäjyys; entrepreneurship; pk-yritykset; smes; jätehuolto; waste disposals; ympäristötalous; environmental economics; arvoketju; value chain
Sivumäärä: 110
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12053.pdf pdf  koko: 2 MB (1404063)
Avainsanat: yrittäjyys; liiketoimintamahdollisuus; jätehuolto; biojäte; arvoketju
Tiivistelmä:
Tavoitteet

Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia yrittäjämäisten liiketoimintamahdollisuuksien syntymekanismeja ja niiden esiintymistä biojätealan liiketoiminnassa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää tutkielman kohdealueen eli Etelä-Savon maakunnan nykyistä biojätevirtoihin liittyvää liiketoimintaa ja sen kehitysmahdollisuuksia tutkielmassa löydettyjen liiketoimintamahdollisuuksien avulla.

Tutkimusmenetelmät

Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu yrittäjämäistä liiketoimintamahdollisuutta käsittelevään akateemiseen kirjallisuuteen ja pääosin viimeisen vuosikymmenen aikana julkaistuihin tieteellisiin lehtiartikkeleihin. Biojätevirtojen viitekehys on koottu jätealan kirjallisuudesta ja alan toimijoiden teemahaastatteluista.

Tutkimuksen empiirisessä osassa analysoitiin Etelä-Savon biojätevirtojen volyymeja ja arvioitiin hyödyntämättömien biojätevirtojen esiintymistä ja käyttökelpoisuutta uuden liiketoiminnan raaka-aineena. Lisäksi arvioitiin nykyisiä biojätevirtojen arvoketjuun kuuluvia toimintoja ja menetelmiä sekä niissä esiintyviä mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Tulokset

Tutkimuksessa havaittiin, että Etelä-Savon alueen biojätevirtojen arvoketjusta on löydettävissä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Näitä mahdollisuuksia tarjoavat pääasiassa hyödyntämätön raaka-ainepotentiaali sekä jätteiden keräyksen ja kuljetuksen kustannuksia vähentävät uudet toimintamallit. Lisäksi biojätealaan kohdistuvat ulkoiset paineet jätteiden hyötykäytön ja uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämiseksi tukevat uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.