Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2009
Tutkielman numero: 12077
Visuaalinen identiteetti virtuaaliyhteisöissä
Tekijä: Hänninen, Janne
Otsikko: Visuaalinen identiteetti virtuaaliyhteisöissä
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; internet; internet; virtuaalitodellisuus; virtual reality; sosiaalinen media; social media; yhteisöt; communities; identiteetti; identity; visuaalinen; visual; tietoyhteiskunta; information society
Sivumäärä: 71
Avainsanat: identiteetti; virtuaaliyhteisö; tulkinta; web 2.0; kulttuuri; visualisoituminen
Tiivistelmä:
Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata tapaa jolla käyttäjät tuovat oman identiteettinsä esiin virtuaaliyhteisöissä ja mitä profiilikuvista on tulkittavissa käyttäjästä.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimuksen aineistona käytetään Facebook sivuston käyttäjien profiilikuvia. Kuvat järjestellään aiheiden mukaisiin ryhmiin ja analysoidaan. Otoksen koko on 504 kuvaa. Aineisto on kerätty joulukuussa 2007. Käyttäjien profiileista ei kerätty muita tietoja profiilikuvan lisäksi.

Tulokset

Identiteetin julkituonti virtuaaliyhteisöissä profiilikuvan muodossa on aina tietoinen valinta. Suurin osa käyttäjistä, noin 88%, sijoitettiin ryhmiin jossa kuvataan vain henkilöä, henkilön harrastuksia tai matkakuvaa. Kuvien tulkittiin kuvaavan arvomaailmassa tapahtunutta muutosta jossa individualismi ja hedonismi ovat nostaneet paino-arvoaan viimevuosina. Otoksen kuvista lähes poikkeuksetta kaikki kuvaavat käyttäjän positiivisessa valossa ja tätä kuvataan positiivisenä vääristymänä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.