Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12124
Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä
Tekijä: Heikkilä, Petri
Otsikko: Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; rahoitus; financing; yrityskaupat; corporate acquisitions; yritykset; companies; kasvu; growth
Sivumäärä: 85
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12124.pdf pdf  koko: 605 KB (618958)
Avainsanat: Yritysrahoitus, kasvuyritys, kasvustrategia, yritysostot, yrityskauppa, pk-yritys
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksessa kartoitettiin yritysostojen rahoitusta listaamattomissa kasvuyrityksissä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ketkä ovat tärkeimmät kasvun rahoittajat, ja mitä keinoja listaamattomat kasvuyritykset käyttävät rahoittaessaan kasvuaan yritysostoilla. Teoreettisessa osassa esiteltiin kasvuyritys ja sen rahoituspäätökseen vaikuttavat tekijät sekä yritysostojen rahoittajat ja rahoituskeinot Suomessa. Teoreettisen osan yhteenvetona luotiin viitekehys yritysoston rahoitukseen listaamattomissa kasvuyrityksissä. Empiirisessä osassa selvitettiin ketkä ovat yritysostojen tärkeimpiä rahoittajia käytännössä ja mitä keinoja yritysostojen rahoitukseen käytetään.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa käytettiin lähteinä koti- ja ulkomaista lähdekirjallisuutta, Suomen lainsäädäntöä sekä aikaisempaa tutkimusta yritysostojen rahoituksesta. Tämän laadullisen tutkimuksen tutkimusmetodina käytettiin kahdeksaa teemahaastattelua, johon valittiin haastateltaviksi kasvuyritysten, pääomasijoittajien ja liikepankkien edustajia.

Tulokset

Listaamattomien kasvuyritysten rahoittajia ovat oman pääoman sijoittajien osalta yrityksen perustajat ja johto, pääomasijoittajat, bisnesenkelit tai muut sijoittajat. Vieraan pääoman sijoittajia ovat tavallisesti liikepankit. Välirahoitusta tarjoavat välirahoitukseen erikoistuneet rahastot ja eläkeyhtiöt. Käytännössä saatiin selville, että rahoittajilla on merkittävä vaikutusvalta yritysten rahoituspäätöksiin, sillä yritykset haluavat käyttää enemmän velkarahaa, kuin rahoittajat ovat valmiita antamaan. Käytännössä yrityksen pääomatarve täytetään perin yksinkertaisin keinoin, sillä yritykset haluavat toimia kustannustehokkaasti ja yksinkertaisesti. Yleisin keino on kanavoida rahoitus emoyhtiön kautta ja nostaa seniorilainaa mahdollisimman paljon. Finanssikriisin aikana pankkirahoituksen saanti on vaikeutunut merkittävästi, joten tulevaisuudessa yritysten rahoituskapasiteettia tulee kasvattaa vaihtoehtoisin keinoin. Erityisesti myyjän käyttäminen yritysoston rahoitukseen sekä vakuudettoman rahoituksen hankkiminen esimerkiksi välirahoituksen keinoin tai hyödyntämällä kovenantteja tulevat olemaan merkittäviä keino rahoittaa yritysostoja tulevaisuudessa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.