Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2009
Tutkielman numero: 12183
Children and brands in consumer culture. The formation of private and social identities
Tekijä: Väistö, Terhi
Otsikko: Children and brands in consumer culture. The formation of private and social identities
Vuosi: 2009  Kieli: eng
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; kuluttajat; consumers; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour; lapset; children; brandit; brands; identiteetti; identity
Sivumäärä: 92
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12183.pdf pdf  koko: 588 KB (601869)
Avainsanat: brands; brandit; children; lapset; consumers; kuluttajat; identity; identiteetti
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää miten brändit ovat mukana lasten identiteetin kehittymisessä. Tutkimus keskittyi siihen, miten lapset rakentavat yksityistä identiteettiään sosiaalisissa tilanteissa, ja miten sosiaalinen identiteetti rakentuu sisä- ja ulkoryhmien muodostamisen kautta. Tutkimuksessa käytetty teoreettinen viitekehys on kulutuskulttuurin teoria (CCT).

Tutkimus oli interpretaavinen ja kvalitatiivinen. Kulutuksen ja brändien roolia 8-9 –vuotiaiden lasten elämässä tutkittiin ryhmäkeskustelujen avulla. Keskustelut järjestettiin ala-asteella Espoossa.

Brandeilla oli näkyvä rooli lasten identiteettien kehittymisessä. Ne nousivat esille erityisesti sosiaalisen identiteetin rakentumisessa ja sisä- ja ulkoryhmien muodostumisessa. Yksilöllinen identiteetti rakentui muiden tekijöiden kuin brändien avulla. Lapset ymmärsivät, että ihmiset kertovat itsestään ja ryhmistä joiden jäseninä he ovat kulutussymbolien kuten brandien avulla.

Avainsanat: kulutuskulttuuri, brändit, lapset, identiteetin rakentaminen, sosiaalinen identiteettiteoria
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.