Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2009
Tutkielman numero: 12189
Osallistava johtaminen pankkiorganisaatiossa
Tekijä: Vassinen, Linda
Otsikko: Osallistava johtaminen pankkiorganisaatiossa
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; tiimit; teams; coaching; coaching; sitoutuminen; commitment
Sivumäärä: 80
Avainsanat: osallistava johtaminen; tiimit; valmentaminen organisaatiossa; sitouttaminen
Tiivistelmä:
OSALLISTAVA JOHTAMINEN PANKKIORGANISAATIOSSA

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on tutkia osallistavaa johtamista pankkiorganisaatiossa. Tutkimus on tehty toimeksiantona pääkaupunkiseudulla vähittäispankkitoimintaa harjoittavalle talletuspankille. Toimintatapaa, jossa esimies ottaa tärkeimpien asioiden suunnitteluun mukaan kaikki ne henkilöt, joita asia koskettaa, on ryhdytty kutsumaan osallistamiseksi. Sen tarkoituksena on henkilöstön voimakkaampi sitouttaminen organisaation toimintaan ja siinä tehtäviin muutoksiin. Samalla se hyödyntää aikaisempaa paremmin koko henkilöstön tiedot, taidot ja luovat ajatukset. Tutkimus tarkastelee myös johtamismuodon asettamia haasteita johtamistoiminnalle.

METODOLOGIA Tutkiakseni osallistavaa johtamista tutkimuskohteena olevassa pankissa suoritin kvalitatiivisen teemahaastattelututkimuksen. Tutkimustani varten haastattelin loka-marraskuussa 2008 kymmentä kyseisen pankin keskijohdollisessa roolissa työskentelevää esimiestä. Haastatteluaineistoa on analysoitu teemoittelun kautta.

TUTKIMUKSEN TULOKSET Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että keskijohdollisessa asemassa toimivat esimiehet kokevat osallistavan johtamisen toteutuvan pankissaan koko organisaatiotasolla, kuitenkin niin, että osallistava johtaminen on vielä kehityksensä alkuvaiheessa. Jatkuvalla kouluttamisella pyritään kuitenkin parantamaan osallistamista koko organisaation tasolla.

Lisäksi tutkimuksen tulokset tukevat aiheesta kirjoitettua kirjallisuutta. Osallistava johtaminen on vielä melkolailla oppikirjalähtöistä, mutta organisaatiolle ominaista tapaa haetaan innokkaasti. Huomattavimmat haasteet vaikuttavat olevan valmentajien johtamisen kehittäminen, niin, että johtamistapa koettaisiin oikeasti luonnollisena tapana toimia. Lisäksi, osallistavan johtamisen kehittämistä tutkimuskohteessa tulisi jatkaa.

AVAINSANAT Osallistava johtaminen, tiimit, valmentaminen organisaatiossa, sitouttaminen
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.