Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12231
Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä
Tekijä: Sälli, Laura
Otsikko: Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; sijoittajat; investors; tiedotustoiminta; information activities; viestintä; communication; yritykset; companies; osakemarkkinat; stock markets; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; kriisi; crisis
Sivumäärä: 75
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12231.pdf pdf  koko: 633 KB (647214)
Avainsanat: Sijoittajaviestintä; IR; kaksisuuntainen sijoittajaviestintä; valtionyhtiö; kriisi
Tiivistelmä:
Tutkimuksen teoreettisen osan tarkoituksena oli esitellä sijoittajaviestintä kaksisuuntaisena vuorovaikutuksena osakemarkkinoiden ja yrityksen välillä ja tähän liittyvä malli. Empiirisessä osiossa luotiin katsaus Soneran toimiin vuosien 2000-2001 välillä ja tarkasteltiin markkinoiden vaikutusta yritykseen. Empiirisessä osassa myös tarkasteltiin kuinka sijoittajaviestinnän teoreettinen malli toteutui Soneran tapauksessa.

Tutkimuksessa käytettiin sijoittajasuhteisiin sekä -viestintään liittyvää lähde-kirjallisuutta. Lisäksi aineistona käytettiin Soneraa käsitteleviä lehtiartikkeleita, analyytikkoraportteja, valtionasiakirjoja sekä kirjallisuutta. Tutkimusta varten haastateltiin myös rahoitusanalyytikkoa sekä kahta Soneran entistä ylimmän johdon jäsentä.

Lähdeaineiston perusteella katsottiin miten Soneran toimi vuosina 2000-2001 ja miten osakekurssi tähän reagoi ja millaista kritiikkiä ja palautetta yhtiö toiminnastaan sai. Tämän perusteella pyrittiin muodostamaan käsitys osakemarkkinoiden toiminnasta. Lehdistön ja analyytikoiden mielipiteiden vastapainoksi Soneran entisiä johtajia haastattelemalla saatiin myös yhtiön näkemys umts-kauppoja ympäröivistä tapahtumista. Osakemarkkinoiden toiminnan ja yhtiön johtajien haastattelujen perusteella pyrittiin muodostamaan käsitys siitä, kuinka osakemarkkinat ja yhtiö vaikuttivat toisiinsa sijoittajaviestinnän kautta.

Tutkimuksessa todettiin, että osakemarkkinat vaikuttivat Soneran toimintaan. Erityisesti yhteistyöpankkien ja niiden analyytikoiden merkitys korostui. Soneran todettiin myös joutuneen noususuhdanteessa tilanteeseen, jossa sijoittajaviestintä ei tavoittanut osakemarkkinoiden ymmärrystä, koska markkinoilla vallitsi vahva joukkopsykologia. Osakekurssin noustessa markkinoilla esiintyi ylioptimismia, joka kurssin kääntyessä laskuun muuttui ylipessimismiksi. Sijoittajaviestinnän haasteeksi todettiin tasapaino osakemarkkinoiden kuuntelemisen ja niiden tottelemisen välillä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.