Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2010
Tutkielman numero: 12237
Pakkauksen ja brandin merkitys kuluttajatyyppien ostopäätöksenteossa - case luomutuotteet
Tekijä: Koskinen, Mira
Otsikko: Pakkauksen ja brandin merkitys kuluttajatyyppien ostopäätöksenteossa - case luomutuotteet
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; kuluttajat; consumers; päätöksenteko; decision making; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour; shoppailu; shopping; pakkaukset; packages; design management; design management; brandit; brands
Sivumäärä: 93
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12237.pdf pdf  koko: 2 MB (1529356)
Avainsanat: Luomutuote, luomutuotanto, pakkaus, brandi, äiti, high involvement-tuote
Tiivistelmä:
TIIVISTELMÄ

AALTO YLIOPISTO- KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin ja johtamisen laitos Pro-gradu tutkielma Mira Koskinen k80919 Tammikuu 2010

PAKKAUKSEN JA BRANDIN MERKITYS KULUTTAJATYYPPIEN OSTOPÄÄTÖKSEN TEOSSA -case luomutuotteet

Tutkielman tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on pyrkiä selvittämään millaisena kuluttajat näkevät pakkauksen ja brandin roolin heidän ostopäätöksenteossaan. Casena tässä tutkielmassa käytetään luomutuotteita yleensä sekä Hipp-lastenruokaluomutuotteita.

Tutkielman toteutus

Tutkielman teoreettinen osa käsittelee kuluttajan ostokäyttäytymistä, elintarvikkeiden pakkauksia ja merkkituotejohtamista kuluttajan näkökulmasta. Tutkielman käsitteellinen viitekehys esitellään teoriaosuuden lopussa. Empiirinen osuus on lähestymistavaltaan laadullinen ja toteutetaan neljän ryhmänhaastattelun muodossa haastattelemalla 25-35-vuotiaita äitejä Uudenmaan alueelta eri luomutuotteiden käyttäjäryhmistä. Haastattelu on luonteeltaan teemahaastattelu.

Tutkimustulokset

Tutkielman tulosten mukaan pakkauksella on nykyään suuri rooli kuluttajien ostopäätöksenteossa. Ekologisuus ja ympäristöarvot ovat viime aikoina lisääntyneet ja kuluttajista on tullut vaativampia. Nykypäivän pakkaukset eivät huomioi tarpeeksi loppukäyttäjää ja eivät tee kuluttajia tyytyväisiksi. Pakkaus on tänä päivänä liian irrallinen osa tuotteen arvoketjua. Myös brandilla on tutkimustulosten mukaan suuri vaikutus haastateltavien ostopäätökseen. Vahva brandi ja positiiviset kokemukset tuotteesta sitovat asiakkaan ja saavat asiakkaat uskollisiksi. tulosten mukaan myös tunteilla on suuri merkitys tuotteita valikoitaessa.

Avainsanat

Luomutuote, luomutuotanto, pakkaus, brandi, äiti, high involvement-tuote
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.