Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen | 2010
Tutkielman numero: 12241
Pääomasijoitusten vaikutus pk-yritysten menestykseen
Tekijä: Riittinen, Miikka
Otsikko: Pääomasijoitusten vaikutus pk-yritysten menestykseen
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen
Asiasanat: yrittäjyys; entrepreneurship; pk-yritykset; smes; sijoitukset; investments; pääoma; capital; rahoitus; financing; menestyminen; success
Sivumäärä: 121
Avainsanat: pääomasijoittaminen; pk-yritys; kasvurahoitusetu; taloudellinen menestys; venture capital; SME; venture capital advantage; economical success
Tiivistelmä:
Tavoitteet

Työn tarkoituksena on selvittää pääomasijoitusten vaikutusta pienten ja keskisuurten yritysten taloudelliseen menestykseen erityisesti kohdeyritysten näkökulmasta katsottuna. Taloudellinen menestys määritellään tuottavuuden, kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden kehitykseksi kolmen vuoden ajanjaksolla pääomasijoituksen jälkeen. Viitekehyksenä esitellään pääomasijoitusmarkkinoita yleisesti, aikaisempaa pääomasijoitusten vaikuttavuuden tutkimusta, pääomasijoitusten syitä, vaikuttamismenetelmiä sekä hyötyjä ja haittoja.

Menetelmät

Pääomasijoitusten vaikutusta arvioidaan 12 eri pk-yrityksen taloudellista menestystä tarkastelemalla, ja vertailemalla niiden kehitystä muihin samojen toimialojen yrityksiin sekä kaikkiin pk-yrityksiin yleensä. Tutkielman empiirinen aineisto koottiin tilinpäätöstiedoista, kohdeyritysten ja pääomasijoittajien julkaisemista tiedoista sekä eri lehtiartikkeleista.

Tulokset

Pääomasijoituksilla on ollut pieni positiivinen vaikutus kohdeyritysten tuottavuuteen ja kannattavuuteen, mutta negatiivinen vaikutus maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen. Johtopäätöksenä esitetään että pääomasijoituksilla on kohdeyritysten taloudelliseen menestykseen kokonaisuutena negatiivinen vaikutus. Taloudellinen menestys jää kolmen vuoden kuluessa pääomasijoituksesta heikommaksi kuin saman toimialan yrityksillä keskimäärin.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.