Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Kansantaloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2009
Tutkielman numero: 12243
Työkyvyttömyyseläkejärjestelmän kannustimet - Yrityksen näkökulma
Tekijä: Soikkanen, Annaliina
Otsikko: Työkyvyttömyyseläkejärjestelmän kannustimet - Yrityksen näkökulma
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Kansantaloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; kansantalous; national economy; eläkkeet; pensions; työkyky; working capacity; työterveys; occupational health; kannustaminen; incentives; terveystalous; health economics
Sivumäärä: 75
Avainsanat: työkyvyttömyys; kannustimet; eläkevakuutus; kokemusperäinen hinnoittelu
Tiivistelmä:
Tutkimuksessa tarkastellaan Suomessa työkyvyttömyyseläkkeissä käytössä olevan maksuluokkamallin yrityksille luomia kannustimia. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka suuren kustannuserän työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksut muodostavat yrityksille sekä kuinka suuri on yritysten kannustin vähentää työkyvyttömyystapauksia. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, kannustaako maksuluokkamalli yrityksiä syrjimään ikääntyneitä (ja muita) työnhakijoita, joihin liittyy keskimääräistä korkeampi työkyvyttömyysriski. Aiemmasta tutkimuksesta poiketen kysymyksiin etsitään tutkimuksessa vastausta simuloimalla erilaisten yritysten työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksuja. Simuloinnin avulla on tarkoitus selvittää, millaiseksi vakuutusmaksujakauma muodostuu erikokoisilla yrityksillä ja miten jakauma reagoi muutoksiin työntekijöiden ikärakenteessa sekä yrityksen työkyvyttömyysriskitasossa.

Tutkimus osoittaa, että työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksu voi muodostaa merkittävän kustannuserän suurelle, täysin maksuluokkamallin piiriin kuuluvalle yritykselle. Kustannusnäkökulmasta maksuluokkamalli luo suurille yrityksille merkittävän kannustimen vähentää työkyvyttömyysmenoja, kun taas pienten yritysten kohdalla järjestelmän kannustimet ovat tuskin huomattavat. Korkea henkilöstön ikärakenne nostaa yrityksen keskimääräistä vakuutusmaksutasoa sekä maksuluokkamuutoksen kustannusvaikutusta, mutta ei lisää korkeiden vakuutusmaksujen todennäköisyyttä. Korkea työkyvyttömyysriskitaso puolestaan nostaa keskimääräistä vakuutusmaksua sekä lisää vakuutusmaksuvaihtelua ja korkeiden vakuutusmaksujen riskiä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.