Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2010
Tutkielman numero: 12271
Kohti yhteisbrändiä ja sen yli - Yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä jäätelöalalla
Tekijä: Nikkanen, Jenni
Otsikko: Kohti yhteisbrändiä ja sen yli - Yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä jäätelöalalla
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; suhdemarkkinointi; relationship marketing; brandit; brands; jäätelö; ice cream; meijerit; dairies; yhteistyö; cooperation; strategia; strategy
Sivumäärä: 97
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12271.pdf pdf  koko: 2 MB (1169266)
Avainsanat: yhteisbrändäys, brändilaajennus, suhdemarkkinointi, strateginen allianssi, yhteistyö,; onnistuminen
Tiivistelmä:
Tavoitteet Tutkimus tarkastelee yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä keskittyen erityisesti jäätelöalaan. Ongelmaa lähestytään yhteisbrändäystä hyödyntävien yritysten ja yhteisbrändäysprosessin toteutuksesta vastuussa olevien henkilöiden näkökulmasta. Mittarina käytetään havaittua tehokkuutta. Onnistumiseen vaikuttavat tekijät jaetaan neljään osaan: yhteistyökumppaneiden ominaisuuksiin, yhteistyöprosessiin liittyviin tekijöihin, alkuperäisten brändien ominaisuuksiin sekä yhteisbrändin ominaisuuksiin.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu brändäysstrategioita ja brändilaajennuksia koskevaan tieteelliseen keskusteluun sekä suhdemarkkinoinnin teorioihin. Tutkimusote on kvalitatiivinen, ja tutkielman empiirinen osuus on toteutettu teemahaastattelujen avulla. Haastatteluihin osallistui kuusi edustajaa yrityksistä, jotka ovat olleet mukana valmistamassa yhteisbrändättyjä jäätelötuotteita. Tutkimusaineisto analysoitiin hyödyntämällä teemoittelua ja tyypittelyä, loogisia malleja sekä tapausten synteesiä.

Tutkimustulokset Tulosten perusteella yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttavia yhteistyökumppaneiden ominaisuuksia ovat visio allianssin kautta saavutettavasta edusta, allianssikompetenssi, tarvittavat resurssit sekä kumppaneiden fyysinen sijainti. Yhteistyöprosessiin liittyviä tekijöitä ovat arvon luominen, yhteistyösuhteen laatu sekä organisaation toiminta ja rakenne. Alkuperäisten brändien ominaisuuksista yhteisbrändäyksen onnistumiseen vaikuttaa laatu ja varsinaisen yhteisbrändin ominaisuuksista johdonmukaisuus sekä lisäarvo.

Avainsanat yhteisbrändäys, brändilaajennus, suhdemarkkinointi, strateginen allianssi, yhteistyö, onnistuminen
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.