Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Yritysjuridiikka | 2010
Tutkielman numero: 12289
Suomen yhteiskunnan siirtyminen maailman öljyntuotannon huipun jälkeiseen aikakauteen -veropoliittinen näkökulma
Tekijä: Miilunpohja, Antti
Otsikko: Suomen yhteiskunnan siirtyminen maailman öljyntuotannon huipun jälkeiseen aikakauteen -veropoliittinen näkökulma
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; energiapolitiikka; energy policy; öljy; oil; verotus; taxation
Sivumäärä: 143
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12289.pdf pdf  koko: 4 MB (4035530)
Avainsanat: öljyhuippu; öljyriippuvuuden vähentäminen; vaihtoehtoiset energianlähteet; valmisteverotus; energiaverotus
Tiivistelmä:
Tutkielma käsittelee öljyvarojen riittävyyttä ja maailman öljyntuotannon lopullisen huipun eli öljyhuipun saavuttamisen merkitystä sekä yleismaailmallisesti että Suomen kannalta. Öljyhuipun ajankohdan ennustamisen ohella tutkielmassa selvitetään öljyhuippuun liittyviä uhkakuvia ja öljyn korvaamista vaihtoehtoisilla energianlähteillä. Tutkielmassa käsitellään öljyhuippu-ilmiön ohella Suomen verojärjestelmän osasten merkitystä vaihtoehtoisten energianlähteiden käyttöön siirtymisen nopeuttamiseksi.

Tutkielman tavoitteena on öljyhuipun ajankohdan arvioimisen ohella selvittää Suomen verojärjestelmän mahdollisuuksia nopeuttaa yhteiskuntamme siirtymistä öljyn käytöstä vaihtoehtoisten energianlähteiden käyttöön.

Tutkielman johtopäätösten perusteella maailman öljyntuotanto on jo joko saavuttanut lopullisen huipputasonsa tai saavuttamassa sen lähivuosien aikana. Tätä arviota tukevat sekä öljyntuotantotilastot että öljyn hintakehitys. Suomen öljynkulutuksen tulisi vähentyä samassa suhteessa maailman öljyntuotannon vähenemisen kanssa vakavan polttoainepulan ja elintason laskun välttämiseksi. Konkreettinen tavoite olisi kulutuksen puolittaminen seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana olettan öljyntuotannon puoliintumiseen kuluvan tämän verran aikaa.

Öljyriippuvuuden vähentäminen tulisi ottaa osaksi verotuksen yleisiä tavoitteita Suomessa ja osa öljyn kulutukseen yhteydessä olevien verojen tuotoista tulisi käyttää vaihtoehtoisten energianlähteiden tuotannon lisäämiseksi. Keskeiset verot öljyriippuvuuden vähentämisen kannalta ovat polttoainevero, ajoneuvovero, autovero, tie- ja ruuhkamaksut, sähkövero sekä kiinteistövero. Öljyn kulutuksen vähentäminen tulisi ottaa näiden verojen yhdeksi määräytymisperusteeksi. Tutkielmassa ehdotettavat veromuutokset tarkoittaisivat verojärjestelmämme muuttumista nykyistä ohjaavammaksi ja kulutuksen verotuksen kiristymistä, mikä tulisi huomioida verotusta yleisesti kehitettäessä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.