Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2010
Tutkielman numero: 12328
Tulospalkitsemisen kokeminen talousyksikössä - Senaatti-kiinteistöjen Talousyksikkö
Tekijä: Hämäläinen, Hannele
Otsikko: Tulospalkitsemisen kokeminen talousyksikössä - Senaatti-kiinteistöjen Talousyksikkö
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; kiinteistöt; real estates; palvelut; service; taloushallinto; financial management; tulos; return; palkkiot; remuneration; kannustaminen; incentives
Sivumäärä: 61
Avainsanat: tulosjohtaminen; tulospalkitseminen; talousyksikön operatiivinen henkilöstö
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää talousyksikön operatiivisen henkilöstön näkemykset tulospalkitsemisesta, ko. palkitsemismuodon toimintatavoista; tavoitteiden asettamisesta, niiden seurannasta ja mittaamisesta aina tulospalkkion maksuun asti. Tutkimuksessa kartoitetaan myös palkitsemistavan vaikutusta henkilöiden ja työyhteisön toimintaan. Tulosten perusteella pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan koko henkilöstöä koskevien tulospalkitsemisjärjestelmien käyttöönottoa ottamalla huomioon operatiivisen henkilöstön näkemykset, unohtamatta kuitenkaan työnantajan odotuksia palkitsemistavalle.

Tutkimuksessa analysoidaan esimerkkiorganisaation, Senaatti-kiinteistöjen, tulospalkitsemismallin käyttöönoton ja sen ensimmäisen tuloskauden perusteella syntynyttä työntekijöiden näkemystä tulospalkkiomallista. Tutkimuksessa hyödynnetään organisaation teettämien kahden kyselytutkimuksen palkitsemiseen liittyviä tuloksia koko organisaation, talousyksikön ja talousyksikön operatiivisten tehtävien näkökulmista. Analyysia syvennetään talousyksikön operatiivisen henkilöstön teemahaastattelujen avulla. Koko organisaatiolle kohdistetut kyselyt tehtiin tammi- ja maaliskuussa 2008. Kesäkuussa 2008 haastateltiin yhdeksän talousyksikön työntekijää. Kirjallista materiaalia tutkittiin tulosjohtamisen ja –palkitsemisen näkökulmista niin organisaatioissa yleensä kuin tukiyksiköissä ja niiden operatiivisissa tehtävissä.

Toisen tuloskauden alussa kohderyhmän tulospalkkiomallin tuntemus oli edelleen heikkoa, eikä odotettua sitoutumista tavoitteisiin ollut tapahtunut. Työntekijät pitivät mallia tavoitteineen ylhäältä annettuna eikä sillä nähty olevan vaikutuksia omaan työhön. Koska henkilöstölle oli esitetty valmiiksi täytetyt tuloskortit, eivätkä he vaikuttaneet omiin tavoitteisiinsa, niiden tavoitearvoihin tai painoarvoihin, eivät he sitoutuneet kuin henkilökohtaisten tavoitteiden toteuttamiseen. Tavoitteiden systemaattisen seurannan puute ei vahvistanut niiden merkitystä tuloskautena. Esimiehen rooli uuden palkitsemismallin tulkitsijana korostuu. Käyttöönottovaiheessa asian yhteiseen käsittelyyn kaikissa ammattiryhmissä tulee varata aikaa kunkin ryhmän tarpeen mukaan, jotta palkitsemistapa saadaan nopeasti aktiiviseen käyttöön.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.