Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2010
Tutkielman numero: 12340
Matkapuhelinliiketoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset kehittyvissä maissa - Nokian matkapuhelinliiketoiminta Keniassa
Tekijä: Orenius, Essi
Otsikko: Matkapuhelinliiketoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset kehittyvissä maissa - Nokian matkapuhelinliiketoiminta Keniassa
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; matkapuhelimet; cellular phones; liiketalous; business economics; kansainväliset yhtiöt; international companies; Afrikka; Africa; köyhyys; poverty; yrittäjyys; entrepreneurship; kehitysmaat; developing countries; Kenia; Kenya
Sivumäärä: 101
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12340.pdf pdf  koko: 608 KB (622320)
Avainsanat: Bottom of the Pyramid -ajattelutavan mukainen liiketoiminta; köyhyyden vähentäminen; matkapuhelinliiketoiminta kehittyvissä maissa; Nokia; Kenia
Tiivistelmä:
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ

Organisaatiot ja johtaminen, pro gradu -tutkielma Essi Orenius 26.4.2010

MATKAPUHELINLIIKETOIMINNAN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET KEHITTYVISSÄ MAISSA – NOKIAN MATKAPUHELINLIIKETOIMINTA KENIASSA

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on selvittää, onko matkapuhelinliiketoiminnalla yhteiskunnallisia vaikutuksia kehittyvissä maissa sekä, minkälaisia nämä mahdolliset vaikutukset ovat. Pyrin myös selvittämään, miten mahdollisia vaikutuksia voi todeta ja mitata. Tutkielmani erityiskiinnostuksen kohteena on Nokian harjoittama matkapuhelinliiketoiminta Keniassa.

Matkapuhelinliiketoiminta kehittyvissä maissa näyttäytyy katsojalle Bottom of the Pyramid -ajattelutavan mukaisena liiketoimintana. Bottom of the Pyramid -ajattelutavan mukainen liiketoiminta pyrkii vähentämään globaalia köyhyyttä taloudellisesti kannattavalla tavalla. BoP -ajattelutavan perustana on tarjota vähävaraisille markkinoille tuotteita, palveluita tai liiketoimintamalleja, jotka ovat tuottajallensa kannattavia sekä samalla vähentävät kuluttajan tai yhteisön kokemaa köyhyyttä.

Tutkimukseni perustuu sekundaariaineistoon. Olen tutkielmaani varten haastatellut kehittyvissä maissa pitkiä aikoja viettäneitä henkilöitä sekä tutustunut aiheesta aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin ja artikkeleihin. Olen muun muassa haastatellut Nokialla työskentelevää antropologi Jussi Impiötä sekä akatemiatutkijana toimivaa antropologi Sirpa Tenhusta.

Pro gradu -tutkielmani tuloksena voin todeta matkapuhelinliiketoiminnalla olevan yhteiskunnallisia vaikutuksia kehittyvissä maissa. Nämä yhteiskunnalliset vaikutukset ovat jaettavissa sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin vaikutuksiin. Merkittävimmät sosiaaliset vaikutukset ovat kommunikoinnin tehostuminen ja tietoon pääsyyn helpottuminen sekä sosiaalisten suhteiden parantuminen. Merkittävimmät taloudelliset vaikutukset ovat matkapuhelintiheyden bruttokansantuotetta nostava vaikutus sekä pienyrittäjien liiketoiminnan tehostuminen. Matkapuhelinliiketoiminnalla on yksittäisiä ympäristöön liittyviä vaikutuksia. Osa matkapuhelinliiketoiminnan tuomista vaikutuksista voivat näyttäytyä myös negatiivisina, mutta suurin osa vaikutuksista on positiivisia. Matkapuhelinten mukanaan tuoma muutos on valikoivaa. Matkapuhelin ei itsessään muuta asioita, vaan vahvistaa olemassa olevia muutostrendejä. Vaikutukset ovat myös kulttuurisidonnaisia.

Tutkielmani avainsanat: Bottom of the Pyramid -ajattelutavan mukainen liiketoiminta, köyhyyden vähentäminen, matkapuhelinliiketoiminta kehittyvissä maissa, Nokia, Kenia.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.