Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2010
Tutkielman numero: 12344
Viraalimarkkinoinnin hyödyntäminen poliittisessa markkinoinnissa Case: Sauli Niinistön presidentinvaalikampanja 2006
Tekijä: Nahkala, Andrei
Otsikko: Viraalimarkkinoinnin hyödyntäminen poliittisessa markkinoinnissa Case: Sauli Niinistön presidentinvaalikampanja 2006
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; mainonta; advertising; kampanjointi; campaigning; politiikka; politics; vaalit; elections; presidentti; presidents
Sivumäärä: 121
Avainsanat: poliittinen markkinointi, viraalimarkkinointi, word-of-mouth, vaalikampanja
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia viraalimarkkinoinnin hyödyntämistä poliittisen markkinoinnin kontekstissa. Poliittisen markkinoijan päällimmäisenä tavoitteena on saavuttaa vaaleissa mahdollisimman suuri osuus annetuita äänistä. Tässä tutkimuksessa tutkitaan niitä tapoja, joilla viraalimarkkinointi voi vaikuttaa äänestäjään ja sitä kautta vaalien lopputulokseen.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimuksen empiirinen osa käsittelee Sauli Niinistön vuoden 2006 presidentinvaalikampanjaa. Valittu tutkimusmetodi on tapaustutkimus, jonka aineisto muodostuu pääosin teemahaastatteluista. Haastateltaviksi valittiin henkilöitä eri puolilta kampanjan organisaatiota. Valitsemalla tutkittavaksi tapaukseksi suomalainen vaalikampanja, pystyttiin tutkimuksen teoriaosion väittämiä soveltamaan suomalaisen poliittisen markkinoinnin ympäristöön.

Tutkimustulokset

Tutkimuksessa havaittiin viraalimarkkinoinnilla olevan neljä keskeistä hyötyä poliittisen markkinoinnin kontekstissa. 1) Viraalimarkkinoinnin avulla voidaan äänestäjä sitouttaa kampanjaan tarjoamalla hänelle vaivaton mahdollisuus osallistua kampanjaan. 2) Viraalimarkkinoinnin kautta saatu viesti koetaan myös äänestäjän toimesta luotettavaksi sillä viesti saadaan vastaanottajan tuntemalta henkilöltä. 3) Viraalimarkkinointi alentaa äänestäjän kynnystä jakaa poliittinen mielipide toisille. 4) Viraalimarkkinointi tavoittaa hyvin perinteisesti vaikeasti saavutettavissa olevat äänestäjäsegmentit kuten nuoret.

Pystyäkseen hyödyntämään viraalimarkkinointia mahdollisimman tehokkaasti, tulisi poliittisen markkinoijan integroida viraalimarkkinointi mahdollisimman tiiviiksi osaksi kampanjan muuta markkinointia. Poliittinen markkinoija voi myös edesauttaa kannattajien toimesta luotujen viraalisten viestien leviämistä tarjoamalla siihen työkalut ja mekanismin esimerkiksi kotisivuillaan.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.