Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Kielten ja viestinnän laitos | Suomen kieli ja viestintä | 2010
Tutkielman numero: 12366
Liikenteen energiankäytön mediadiskurssit ja kilpailevat tulevaisuudet
Tekijä: Rinkinen, Jenny
Otsikko: Liikenteen energiankäytön mediadiskurssit ja kilpailevat tulevaisuudet
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Kielten ja viestinnän laitos
Aine: Suomen kieli ja viestintä
Asiasanat: viestintä; communication; suomen kieli; finnish language; diskurssianalyysi; discourse analysis; media; media; liikenne; traffic; autot; cars; energiatalous; energy economy; sähkö; electricity
Sivumäärä: 86
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12366.pdf pdf  koko: 515 KB (526775)
Avainsanat: liikenne; energia; media; sähköautot; diskurssianalyysi; retoriikka
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida liikenteen energiankäytön mediakeskustelua. Tutkimuksessa eritellään diskursseja, joissa liikenteen energiankäytöstä puhutaan ja pyritään hahmottamaan, millaista liikenteen energiankäytön tulevaisuutta mediakeskustelun perusteella rakennetaan. Tutkimuksen mielenkiinto kohdistetaan diskurssien lisäksi liikennejärjestelmään ja niihin toimijoihin, jotka mediadiskursseihin osallistumalla vaikuttavat siihen, mitä merkityksiä liikenteen energiankäyttöön liitetään.

Tutkimusmenetelmät ja -aineisto

Tutkimuksessa hyödynnetään sosio-teknisen järjestelmän käsitettä, jonka avulla pyritään hahmottamaan liikennejärjestelmän muutosdynamiikkaa. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen diskurssianalyysi, ja siinä pyritään hyödyntämään erityisesti kriittisen diskurssianalyysin (Fairclough 2002, 2003), retorisen diskurssianalyysin (Potter 1996) ja argumentatiivisen diskurssianalyysin (Hajer 1995) tarjoamia metodisia otteita. Tutkimuksen aineisto koostuu loka-joulukuussa 2009 kerätyistä liikenteen energiankäyttöä käsittelevistä artikkeleista. Aineistoon valitut lehdet ovat Helsingin Sanomat, Kauppalehti, Talouselämä, Tekniikka & Talous ja Vihreä Lanka.

Tulokset

Tutkimuksen perusteella löydettiin kolme vallitsevaa näkökulmaa liikenteen energiankäyttöön: liikenteen vähentäminen, liikenteen energiankäytön tehostaminen ja sähköautoteknologian tarjoama muutos liikenteen energianlähteissä. Liikennejärjestelmään kohdistettavia odotuksia luonnehtivat voimakkaat muutospaineet kuten päästövähennystavoitteet. Uudet kilpailevat teknologiat, jotka haastavat perinteisen öljyriippuvaisen henkilöauton, ovat paljon esillä mediassa ja erityisesti sähköauton rooli muutoksen mahdollistajana korostuu. Vaikka kuva liikenteen tulevaisuudesta rakentuu vahvasti vakiintuneiden toimijoiden kuten autoteollisuuden toimintaan peilaten, myös uudet innovatiivisia ja teknologiapainotteisia ratkaisuja tarjoavat toimijat ovat esillä mediassa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.